Het Stenen Archief - Only completed research

[13449]

(173)058
5
Schaap
Clara
Herschel
Hartog Abraham Herschel
Levie Schaap & Dina Benjamin
1748
22-05-1839
10 Sivan 5599
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
23-05-1839//11 Sivan 5599

תנצבה

פ"ט

האשה החשובה והצנועה

מ' געלה אשת כהר"ר

משה צבי זצ"ל

נפטרת ליל חמשה יוד סיון

ונקברת עש"ק י"א סיון

ותהי' נפשה צרורה בצרור

החיים עם שאר נשים צדקני[ו]ת

לפ"ק

הערך המספרי של האותיות המודגשות במשפט האחרון

הוא 599, וזאת שנת הפטירה

 

T.N.Ts.B.H

hier is geborgen

de belangrijke en bescheiden vrouw

mevr. Gelle, echtgenote van de rabbijn

Moshe Zvi z"l

overleden in de nacht van Donderdag 10 Sivan

en begraven op de dag voor de Heilige Shabbath 11 Sivan

"en moge haar ziel gebundeld worden in de bundel

des levens tesamen met alle andere vrome vrouwen"

 

de aangestipte letters in de laatste zin geven het getal van het overlijdensjaar 599

op 22 Mei 1839 is overleden Clara Schaap, geb. te Amersfoort, 90 jr.oud, dochter van Levie Schaap & Dina Benjamin, echtg. van Hartog Abraham Herschel.

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #166 Amersfoort 23-05-1839

uur van overlijden tien uur 's avonds

Geboortejaar bepaald vlg.leeftijd bij overlijden.zij is echtgenote van (173)059, moeder van (173)033 & (173)042 en van Elburg(104)010

(173)042=Eliazer Hartog Herschel, die gehuwd was met Aleida Eliazer Herschel (173)142
2020/02/06
bnnch