Het Stenen Archief - Only completed research

[13450]

(173)059
5
Herschel
Hartog Abraham
Moshe Zvi z.v. Avraham
Claartje Schaap
Abraham Hartog Herschel & Sophia Eliazer
1745
Mesriez, Polen
06-09-1836
24 Eloel 5596
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
07-09-1836//25 Eloel 5596

ציון עטרת תפארת צבי

אוי לנו כי נפלה עטרת ראשנו

משוש לב בני עירו מעורער תכליתו

יראת שמים היתה אוצרו

בת עמי זעקי מספד מר כי אבדנו

!אב לעניים תומך לאביונים. אהה למות

כי לקחת מעינינו את מחמד נפשנו

אבינו הנכבד והנעלה

המרומם והמפואר

כ"ה משה צבי בן מורינו

רב רבי אברהם זצ"ל

עלה למרום ביום ג' כ"ד לחדש אלול

ונקבר למחרתו ביום ד' כ"ה בו

תקצ"ו לפ"ק

תנצבה

 

 

vermelding van de kroon van de schoonheid

wee ons, dat de kroon van ons hoofd is gevallen

de vreugde van het hart zijner stadgenoten, zijn functie is verwankeld,

 de vrees Gods was zijn schat

dochter van mijn volk schreeuw een bittere eulogie uit, want wij zij verloren

een vader voor de armen, een steun voor de behoeftigen. Ach, zo is de dood!

want het troetelkind van onze ziel nam hij uit onze ogen weg

onze vereerde en weledele vader

de verhevene en luisterlijke

de ge'eerde heer Moshe Zvi zoon van onze leraar

de rabbijn rabbi Avraham , de herinnering aan een rechtvaardige zij tot zegen,

Hij steeg naar den Hoge Gewesten op Dinsdag 24ste van de maand Eloel

en werd de volgende dag begraven Woensdag de 25ste daarvan

5596 

T.N.Ts.B.H

 

op 6 Sep 1836 overleed in Amersfoort Hartog Abraham Herschel, 91 jr.oud, geb. in Mesriez, Polen, echtg. van Claartje Schaap, zoon van Abraham Hartog Herschel & Sophia Eliazer.

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.


Echtgenoot van (173)058, vader van (173)033 & (173)042 en van Elburg(104)010, zoon van (173)151, broer van (173)064 en (173)067

Ook vader van Eliazer Hartog Herschel, die gehuwd was met Aleida Eliazer Herschel (173)142
2020/02/06
bnnch