Het Stenen Archief - Only completed research

[13451]

(173)060
5
Schaap
Sophia
Sprints Sara d.v. Moshe Ephraim
Abraham Hijman Schaap & Mietje Hartog Herschel
11-04-1812
29 Nissan 5572
Amersfoort
26-12-1844
16 Teveth 5605
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
27-12-1844//17 Teveth 5605

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון

פ"נ

הרכה והענוגה הישרה והיקרה

הבתולה

מ' שפרינץ שרה

ב"כ משה אפרים יצ"ו

נודעת לכל תם דרכיה ויושר אמריה

עלתה למרום יום ה' ט"ז

לחדש טבת ונקברת למחרתו עש"ק

תר"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה

 

haar handpalm spreidde zij uit naar de arme, haar handen zond zij naar de behoeftige

hier rust

de zachte, beminnelijke, rechtschapene en dierbare

maagd

mej. Sprints Sara

dochter van Moshe Ephraim, moge zijn Schepper hem beschermen

een ieder was bekend met de eenvoud van haar wegen en de oprechtheid van haar gezegden

zij steeg Hemelwaards op Donderdag 16

van de maand Teveth en werd begraven de volgende dag, de dag voor de Heilige Shabbath

5605 

T.N.Ts.B.H

aangifte van overlijden op 27 Dec 1844: van het overlijden op 26 Dec 1844 van Sophia Schaap, 32 jr.oud, ongehuwd, dochter van Abraham Hijman Schaap, winkelier & Mietje Hartog Herschel. Aangevers: Eleazer Ephraim Visser, fabrikant, 37 jr. en Abraham Herschel, koopman, 31 jr, neven van de overledene.

[Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-

Akte #75 Amersfoort 12-04-1812

uur van geboorte 's morgens 11 uur.

 

dochter van (173)007 & (173)033, zuster van (173)028
2017/11/04
bnnch