Het Stenen Archief - Only completed research

[13452]

(173)061
4
Gelder,van
Abraham Jacob
Avraham z.v. Jokele
Belia Jacob Bok
Jacob Abraham v.Gelder & Schoontje Aron Hecht
1764
24-01-1843
24 Shevat 5603
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
24-01-1843//25 Shevat 5603

ואברהם זקן בא בימים

אהה למות! כי עלה בחלונינו

ולקח עטרת ראשנו מחמד עינינו

!אב לדל/ מחסה לאביון/ רע לדודים

חייו היה חי[י] נכבדים

ועל מותו בכו ידידים

ה"ה היקר והנכבד

פו"מ כ"ה אברהם

בכ"ה יוקלה פ"ג

'עלה למרום אור ליום ד

ונקבר בש"ט למחרתו בים ה' כ"ה

שבט

תר"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה

פ"ג = פאן גלדר

en Abraham was oud en op dagen gekomen

oh de dood! die voor onze ramen opkwam dagen

en de kroon van ons hoofd nam, het troetelkind van onze ogen

vader voor de arme/onderdak voor de behoeftige/ vriend voor geliefden

zijn leven was een leven van eer

en over zijn dood huilden de vrienden

dit is de dierbare en geeerde

parnas en leider de heer Abraham

zoon van de heer Jokele v"G

hij steeg Hemelwaards op de vooravond van Woensdag

en werd begraven in goede naam de volgende dag Donderdag, 25 Shevat

5603 

T.N.Ts.B.H

Van Gelder is afgekort weergegeven (V.G.=Pee-Gimmel)

Bovenaan zijn de instrumenten van een besnijder(moheel) weergegeven.
Uit de tekst is niet op te maken dat hij ook moheel was.
 


aangifte van overlijden op 25 Jan 1843 in acte 26, van het overlijden op 24 Jan 1843 van Abraham Jacob v.Gelder, 78 jr.oud, wedn. van Belia Jacob Bok, zoon van Jacob v.Gelder & Schoontje Hecht. Aangevers: Salomon Klein, bakker, 54 en Abraham Klein, koopman, 26, bekenden.

hij was gehuwd in Amsterdam in 1794 - dtb 760/525

hij was de mohel Abraham Jacob v.Gelder te Amersfoort.

68 door hem uitgevoerde besnijdenissen zijn te vinden op:-

http://www.dutchjewry.org/phpr/amersfoort/circumc_van_gelder/amersfoort_circumc_van_gelder_list.php

Het geboortejaar werd vastgesteld vlg. leeftijd bij overlijden.

hij was echtgenoot van (173)149 en kennelijk een broer van (173)082 & (173)116
2017/11/04
bnnch