Het Stenen Archief - Only completed research

[13453]

(173)062
4
Polak
Israel
Azriel z.v. Avraham
Abraham Polak & NN
1779
21-02-1840
17 Adar I 5600
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
23-02-1840//19 Adar I 5600

והרוח תשוב אל האלקים

פ"נ

הבחור היקר והנכבד

כ' עזריאל ב"כ אברהם

פאלק נ"ע

גוע עש"ק י"ז אדר ראשון

ונקבר יום א' י"ט בו

ת"ר לפ"ק

ת מ "כ

 

en de geest zal naar God terugkeren

hier rust

de dierbare en ge'eerde vrijgezel

Azriel zoon van Abraham

Polak

hij stierf op de dag voor de Heilige Shabbath 17 Adar I

en werd begraven op Zondag de 19de daarvan

5600 

Moge zijn Rust in Ere zijn

aangifte van overlijden op 22 Feb 1840 in acte 62 van het overlijden van Israel Polak, 60 jr.oud, ongehuwd, zoon van Abraham Polak, ovl. en N.N.

Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 37 en Ephraim Mozes Denekamp, slagter, 58, bekenden

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 's middags twee uur

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.

Geboorteplaats kon niet worden ontcijferd(verm. een locatie in Duitsland)

2017/11/06
bnnch