Het Stenen Archief - Only completed research

[13454]

(173)064
5
Herschel
Eleazer Abraham
Eliezer z.v.. Jehuda Avraham
Mietje van Gelder
Abraham Herschel & Sophia Eleazer
1760
Amersfoort
06-11-1849
22 Cheshvan 5610
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
07-11-1849//23 Cheshvan 5610

ציון לנפש

איש תם וישר

ירא אלקים וסר מרע

כ' אליעזר בן מהור"ר

יהודא אברהם

מעזריטש זצ"ל

אשר נאסף אל עמיו בשיבה

טובה ליל ד' כ"ב מרחשון

והמ"כ ביום ה' כ"ג מרחשון

התר"' לפ"ג

תנצבה

 

vermelding van een ziel

een ingetogen en rechtschapen man

godvrezend en het kwaad mijdend

de ge'eerde Eliezer zoon van onze leraar de rabbijn rabbi

Jehuda Avraham

Mezritsch z"l

die tot zijn volk is verzameld in goede

ouderdom in de nacht van Woensdag 22 Marcheshvan

en de rust in ere was op Donderdag 23 Marcheshvan

5610 

T.N.Ts.B.H

aangifte van overlijden op 7 Nov 1849 in acte 480 van het overlijden op 6 Nov 1849 van Eleazer Abraham Herschel, 89 jr.oud, wedn. van Mietje v.Gelder, zoon van Abraham Herschel & Sophia Eleazer. Aangever: Mozes Abraham Levits, koster, 47 jr.oud.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden elf uur 's avonds

Jaar van geboorte vlg. leeftijd bij overlijden.


echtgenoot van (173)116, zoon van (173)151, broer van (173)059 en (173)067, vader van (173)003, (173)142, (173)144 & (173)145

zoon Benjamin Herschel (173)144, geb. te Amersfoort in 1801, huwt op 29 Mei 1835 in Amersfoort met Naatje Schaap (173)076, uit Amersfoort, 29 jr, dochter van Benjamin Levie Schaap & Rebekka Raphael Hijmans (173)055.

zijn 2de huwelijk was op 29 Mei 1856 met Sara Aron Nova (173)143 

2017/11/06
bnnch