Het Stenen Archief - Only completed research

[13455]

(173)065
3
Col (Colle & Collem),van
Rachel Philip
Rachel z.v. Peis
Cohen
Wolf Salomon Cohen
Philip Isaac v.Collem(Sofer) & Roza Salomon Cohen
1777
Amsterdam
17-10-1847
7 Cheshvan 5608
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
19-10-1847//9 Cheshvan 5608

מות

רבע יתהפך כהרף עין

חלפה שמחה כל גיל אין

למתת נקיי ילטוש זין

רחל מבכה יוקם קין

בת פייס מקאלע מתה

ביום א' ז' חשון תר"ח לפ"ק

ונקברת בט' בו

תנצבה

טקסט לא מובן

במיוחד השורות

'למתת נקיים ילטוש זין'

'רחל מבכה יוקם קין'

 

dood

een levenswijze slaat in een ogenblik om

de vreugde is voorbij, er is geen enkele blijheid

voor het doden van reinen slijpt hij zijn wapen

Rachel behuilt Kain zal [zevenvoudig] gewroken worden

dochter van Peis v.Colle, stierf

op Zondag 7 Cheshvan 5608 

en werd begraven op de 9de daarvan

T.N.Ts.B.H.

misschien is het noemen van Kain een referentie aan het feit, dat het paar tussen 1797 en 1810 vijf dochters en een zoon kreeg, waarvan geen enkele huwde. Vijf van de zes overleden echter op zeer hoge leeftijd (75-87).

op 18 Oct 1847 aangifte van het overlijden op 17 Oct 1847 van Rachel v.Col, geb. te Amsterdam, 71 jr.oud, wed. van Wolf Cohen. Aangevers: Meijer Salomon Abrahamson, koopman, 52 en Mozes Abraham Levits, koster, 45 jr, bekenden.

[Bron:-Family Search]

Akte #306 Amersfoort 18-10-1847

uur van overlijden 3 uur 's middagshaar huwelijk was in Amsterdam op 24 Maart 1797 - dtb 642/65 en ook choepa; zij is de dochter van Peis ben Itsak Sofer/Collem & Roza bat Shlomo Cohen; de bruidegom is zoon van Sara Sander.

haar echtgenoot was mohel Wolf Cohen; hij besneed zijn zoon Philip op 13 Nov 1804. Philip (159)B05-03 overleed in Amersfoort op 24 Apr 1890, 86 jr.oud, ongehuwd.
Zie:-Amersfoortse besnijdenisregisters:-
http://www.dutchjewry.org/phpr/amersfoort/circumc_wolf_cohen-ID 73.


een dochter, Matje Wolf Cohen, geb ~1799, overlijdt in Amersfoort op 29 Mei 1854, 54 jr.oud.
2017/11/06
bnnch