Het Stenen Archief - Only completed research

[13456]

(173)066
5
Gelder,van
Simon
Simon z.v. Hirts
Hartog v.Gelder & Belia Hendriks
27-06-1801
16 Tamoez 5561
Amersfoort
14-04-1873
17 Nissan 5633
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
16-04-1873//19 Nissan 5633

 פ"נ

איש תם וישר

סופר דקהלתנו

כ' שמעון בן כ' הירץ

פון געלדער

ושם אמו בילא

נפטר יום ב' א' דחוה"מ פסח

והמ"כ יום ד' תרל"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה

hier rust

een ingetogen en rechtschapen man

de sofer (schrijver) van onze gemeente

Simon zoon van Hirts

van Gelder

en zijn moeders naam was Beile

overleden op Maandag de 1ste dag van de middendagen Pesach

en de rust in ere was op Woensdag 5633 

T.N.Ts.B.H

aangifte van overlijden op 15 Apr 1873 in acte 124 - van het overlijden op 14 Apr 1873 van Simon v.Gelder, ongehuwd, 71 jr.oud, zoon van Hartog v.Gelder & Belia Hendriks. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 70 jr. en Samuel Asser Klein, cigarenmaker, 29, bekenden.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden drie uur 's middags

Geboortedatum bepaald vlg. datum van besnijdenis-04-07-1801

[Bron:-Amersfoort -Circumcision register of Avraham Jacob van Gelder-

ID #54:-

http://www.dutchjewry.org/phpr/amersfoort/circumc_van_gelder/amersfoort_circumc_van_gelder_list.phpHij is de zoon van (173)073 en de broer van (173)012

de ondertrouw van zijn ouders was op 20 Mei 1791 in Amersfoort: Hartoch v.Gelder uit Amersfoort en Belia Hendrix uit Middelburg.
2017/11/06
bnnch