Het Stenen Archief - Only completed research

[13457]

(173)067
3
Herschel
Jesaias Abraham
Jesaja z.v. mhor"r Avraham
Judica Simon Polak
Abraham Herschel & Sophia Eleazer
Mezritsch
12 Juli 1795
25 Tammoez 5555
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
25 Tammoez 5555
__________
[Een oprecht] en bonafide [man] die 
in eenvoud ging en rechtvaardigheid bedreef
dit is de heer Jesaja zoon van onze leraar de rabbijn
rabbi Avraham
Overleden en begraven op Zondag 25 Tammoez 5555 
T.N.Ts.B.H

Op 12 Juli 1795 werd te Amersfoort begraven Jesaias Abraham Herschel
 
De ondertrouw was in Amersfoort op 25 Aug (en 1 & 9 Sep) 1786: Jesaijas Abraham, JM en Judica Simon Polak, JD; na vertoon van een acte van de heren gecommitteerden voor huwelijkszaken te `s Hage, waar Judica Simon Polak resideerde, na geboren te zijn in Amsterdam.
Vader van (173)054, zoon van (173)151,  en broer van (173)059 en (173)064

er was kennelijk ook een dochter Grietje Jesaias Abraham Herschel, geb. 17 Apr 1791 te Amersfoort, die omstreeks 1814 huwde met Nathan David Cohen.
Uit dit huwelijk werden te Zwolle geboren:
op 9 Sep 1814 - Jesaijas Cohen
op 9 Nov 1815 - Benjamin Cohen
op 11 Dec 1816 - Abraham Cohen; ovl. 25 Dec 1816
2017/11/06
bnnch