Het Stenen Archief - Only completed research

[13458]

(173)068
4
Cohen
Belie Salomon
Beile d.v. Shlomo ha-Cohen
Abrahamson
Salomon Abrahamson
Salomon Cohen & Sara Samuels
1757
Veenendaal
12-10-1824
20 Tishre 5585
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
13-10-1824//21 Tishre 5585

איננה כי לקח אותה אלהים

פ"ט

האשה חשובה ויקרה

ידיה שלחה לאביונים

אשת חיל מרת בילא בת כ"ה

שלמה הכהן ז"ל אשת כ"ה זעליג

כהן נפטרת ביום ג' ד' דחה"מ

'סכות ונקברת ביום ד

הושענא רבא

תקפ"ה לפ"ק

תנצבה

zij was er niet meer, want God nam haar weg (*)

hier is geborgen

de voorname en dierbare vrouw

haar handen strekte zij uit naar de behoeftigen

een flinke vrouw mevr. Beile dochter van de heer

Shlomo de Cohen z"l echtgenote van de heer Zelig

Cohen overleden op Dinsdag de 4de dag van de middendagen van

Soekoth en begraven op Woensdag

Hosjana Raba

5585 

T.N.Ts.B.H.

Gebaseerd op Genesis 5:24 (vertaling Statenbijbel)

op 13 Oct 1824 in acte 394 aangifte van het overlijden van

Belie Salomon Cohen op 12 Oct 1824, 67 jr.oud, geb. te Veenendaal, echtg. van Salomon Abrahamson, dochter van Salomon Cohen & Sara Samuels. Aangevers: Moses Abraham Levits Junior, koster, 22 jr. en Moses Cohen, 38 jr, venter.

[Bron:-Family Search]

uur van overlijden namiddag half twee.

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.


zij is de echtg. van (173)056, en de moeder van (173)048 & (173)049

zij is ook de zuster van Samson Cohen, ovl. te Veenendaal op 2 Jul 1815, 58 jr.oud, zoon van Salomon Cohen & Sara Samuels.
2017/11/06
bnnch