Het Stenen Archief - Only completed research

[13460]

(173)071
3
Italiaander
Anna(Hanna )
Hindele d.v. Eizik Segal
Italiaander
Abraham Benjamin Italiaander
Isaac Abraham Italiaander & Malka Aron Moznum
1699
Amsterdam
24-05-1751
1 Sivan 5511
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
1 Sivan 5511

פה

טמונה האשה החשובה

הצנועה בעשית צדקת

'וגמילת חסדים מעשי

ומחשבותיה חיתה באמונה

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה שמה

נודע בשערים מרת הינדלה בת

הר"ר אייזק סגל איטליאנדר

אשת פו"מ כ' אברהם בר בנימן

איטליאנדר סגל נפטרה ליל

ג' ונקברה למחרתו יו' ג' ר"ח

סיון תקי"א לפ"ק

תנצבה

hier

is geborgen de voorname vrouw

ingetogen bij het doen van rechtdadigheid en

liefdadigheid, haar daden

en gedachten waren in trouw

haar mond opende zij in wijsheid en de leer der mensenliefde was op haar tong (*)

haar naam was alom bekend (**)  mevr. Hindele

dochter van de heer de rabbijn  Eizik Segal Italiaander

echtgenote van parnas en leider Abraham zoon van Benjamin

Italiaander Segal, overleden in de nacht van Dinsdag en

begraven op de volgende dag Dinsdag het nieuwemaansfeest

van Sivan 5511 

T.N.Ts.B.H


(*)-Spreuken 31:26
(**) Letterlijk:-in de poorten bekend-Spreuken 31:23

Segal-Sgan Le-Cohen (een Leviet)
Anna/Hindele Isaac/Eizik Italiaander werd geboren in 1699 in Amsterdam en huwde daar in 1724 (dtb 714/88) met Abraham Benjamin halevi Italiaander; zij was een dochter van Eizik ben Abraham halevi Italiaander & Malka bat Aron Moznum.
Zie Ashkenazisch Amsterdam DB bij Akevoth
 

Volgens de steen overleed zij op maandagavond 24-05-1751 na zonsondergang en was het vlg.de Joodse kalender reeds dinsdag 1 Sivan 5511 en werd zij op deze dinsdag begraven.
Zij was de echtgenote van (173)105
Zij was de zuster van (173)098
2017/11/06
bnnch