Het Stenen Archief - Only completed research

[13462]

(173)073
5
Hendrix
Belia
Beile d.v. Naftali Zwi
van Gelder
Hartog v.Gelder
Hartog Hendrix & Margreeta Wand
1766
Middelburg
02-02-1851
30 Shevat 5611
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
03-02-1851//1 Adar I 5611

ציון לנפש

האשה צנועה והחשובה

מרת בילא

בת המנוח פו"מ כ' נפתלי צבי

אלמנת

פו"מ כ' נפתלי הירץ פאן געלדר

אשר נפטרה בש"ט יום א' דר"ח

אדר ראשון והמ"כ במחרתו

תרי"א לפ"ק

ת נ צ ב ה

 

vermelding van een ziel

de ingetogen en voorname vrouw

mevr. Beile

dochter van wijlen parnas en leider Naftali Zvi

weduwe van

parnas en leider Naftali Hirts van Gelder

die overleed in goede naam op de 1ste dag van het

nieuwemaansfeest van Adar I en de rust in ere  was de volgende dag

5611 

T.N.Ts.B.H.

aangifte van overlijden op 3 Feb 1851 in acte 17 van het overlijden op 2 Feb 1851 van Belia Hendrix, geb. te Middelburg, 84 jr.oud, wed. van Hartog v.Gelder, dochter van Hartog Hendrix & Margreeta Wand. Aangevers: Abraham Eliazer Lombard, kledermaker, 38 jr. en Jacobus v.Naarden, kledermaker, 24 jr, bekenden.

[Bron:-Family Search]

uur van overlijden 's nachts 3 uur


Jaar van geboorte vlg. leeftijd bij overlijden.

moeder van (173)012 & 066
2017/11/06
bnnch