Het Stenen Archief - Only completed research

[13463]

(173)074
5
Hijmans(Zwelm)
Mietje
Sara Merele d.v. Refael
Schaap(Scheps)
Benjamin Mozes Schaap
Raphael Hijmans & Anna Swelheim
1771
Veenendaal
20-10-1862
27 Tishrie 5623
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)

ציון לנפש

האשה חשובה והצנועה א"ח

מרת שרה מערלא

בת רפאל

אלמנת

פו"מ כ"ה משה בנימן שעפס

נפטרת ביום ג' כ"ז תשרי

תרכ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה

vermelding van een ziel

de voorname en ingetogen vrouw, de voorname vrouw

mevr. Sara Merele

dochter van Refael

weduwe van

parnas en leider de heer Moshe Benjamin Scheps

overleden op Dinsdag 27 Tishrie

5623 

T.N.Ts.B.H.

Vlg. het uur van overlijden op maandagavond was de Joodse datum vlg. de Joodse kalender de volgende dag dinsdag 27 Tishrie 5623.

aangifte van overlijden op 21 Oct 1862 in acte 245 van het overlijden van Mietje Hijmans, 91 jr.oud, geb. te Veenendaal, weduwe van Benjamin Mozes Schaap. Aangevers: Abraham Mozes Levits, 29 jr, en Asser Marcus Klein, koopman, 54 jr, bekenden.

[Bron:-Family Search]

uur van overlijden half elf 's avonds

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.


echtgenote van (173)057, moeder van (173)070, 118 & 131, en zuster van (173)055 & 072, dochter van (173)091.
2017/11/06
bnnch