Het Stenen Archief - Only completed research

[13464]

(173)075
4
Levits
Benjamin Mozes
Ja'acov Benjamin z.v. Moshe ha-Levi
Hendrica Gans
Mozes Abraham Levits & Naatje Samuel Polak
13-01-1835
12 Tevet 5595
Amersfoort
01-07- 1862
3 Tammoez 5622
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
03-07-1862//5 Tammoez 5622

[פ"נ]

[איש ת]ם וישר

הה"כ

יעקב בנימן ב"כ משה הלוי

ושם אמו עלא

נפטר יום ג' ג' תמוז והמ"כ

ביום ה' תרכ"ב לפ"ק

תנצבה

 

[hier is geborgen]

een [eenvoudig] en rechtschapen [man]

dit is de ge'eerde

Ja'acov Benjamin zoon van Moshe de leviet

en zijn moeders naam was Ella

overleden op Dinsdag 3 Tammoez en de rust in ere

was op Donderdag 5622 

T.N.Ts.B.H.

Een stuk van de bovenkant is verdwenen en is gereconstrueerd volgens de gebruikelijke tekst.

op 2 Jul 1852 in acte 175 van het overlijden van Benjamin Mozes Levits, 27 jr.oud, koperslager, echtg.van Hendrica Gans, zoon van eerste aangever & Naatje Samuel Polak. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 60 jr. en Mozes Salomon Aronson, koopman, 42 jr, bekende.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden namiddag half zeven

hij was geboren op 13 Jan 1835

[Bron:-Family Search]

Akte #10 Amersfoort-geboren om twaalf uur 's nachts 

hij is de zoon van (173)006, en de broer van (173)004 & 031 

Hij  huwde op 3 Juni 1857 in Amersfoot, 22 jr.oud met Hendrika Gans, 23 jr. uit Doorn, dochter van Dwoure/Debora Gans.

kinderen:

Mozes Levits, geb. 17 Nov 1858; huwt Dordrecht 20 Jul 1882, 23 jr.oud met Sara v.Dam, 25 jr, uit Dordrecht, dochter van Mozes Izaac v.Dam & Feigje v.Straten

Debora Belia Levits, geb.~1860; ovl. Utrecht 10 Jan 1926, echtg. van Jacob v.Klaveren.

2017/11/06
bnnch