Het Stenen Archief - Only completed research

[13467]

(173)078
4
Cohen Amesfoort
Samuel
Shmuel z.v. Yecheskel K"ts
Anna Isaac de Jong(Rintel)
Ezechiel Salomon Cohen & Meerle Cohen
Na 1704
Amersfoort
27-04-1778
30 Nissan 5538
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
28-04-1778//1 Iyar 5538

פ"נ

איש ירא אתה חפץ

במצותיו שמואל בקור[אי]

שמו כשמן הטוב היור[ד]

על פי מידותיו הולך צדק

ופועל תמים כל ימי עתותיו

ה"ה כ"ה שמואל במהור"ר

יחזקאל כ"ץ זצ"ל נפטר

יו' ב' ונקבר ביו' ג'  ב' ר"ח אייר

תקל"ח לפ"ק תנצבה

hier rust

een vrezend man was jij, die zijn

geboden [wou vervullen?] Samuel was hij genaamd

als die goede olie die drupt

naar zijn maat, ging het rechtvaardige [pad]

en handelde rechtschapen als zijn ogenblikken

dit is de heer Shmuel zoon van onze leraar de rabbijn rabbi

Jechezkel Kats z"l, overleed

op Maandag en werd begraven op Dinsdag, 2de dag van het

nieuwemaansfeest van Iyar

5538 

T.N.Ts.B.H

 

Cohen Amesfoort-dit is geen spellingsfout, en geen officiele achternaam, maar zo werd de familie - en ook hij - betiteld in de kille Amsterdam.
[Zijn vrouw is begraven op Muiderberg als: Hanna, echtg. van Samuel Amesfoort, en een ongehuwde dochter als ongeh. dochter van Samuel Amesfoort (Muiderberg)]

Geboortejaar:-
[Bron;-Loes Buisman]


Broer van (173)102

Hij was gehuwd op 17 Nov 1730 in Amersfoort
Zijn OT was te Amersfoort op 3 Nov 1730: Samuel Ezechiel Cohen, JM, geads. met vader Ezechiel Cohen en Anna Isaaks de Jong, JD, geads. met moeder Roosje Aron, wed. Isaak Salomon de Jong
 (Bron:- Loes Buisman)

Verwezen wordt ook naar de Amsterdamse Ashkenazische DB bij Akevoth
en gezinspagina in de familie stambomen collectie aldaar:-
http://www.dutchjewry.org/genealogy/cohen_amers/33.shtml2017/11/06
bnnch