Het Stenen Archief - Only completed research

[13468]

(173)079
4
Italiaander
Ephraim
1) Rachel Benedictus, 2) Hester Abraham Italiaander
Benjamin Abraham Italiaander & Judith Jacob Littau
1715
Amersfoort
20-06-1783
20 Sivan 5543
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
22-06-1783//22 Sivan 5543

פ"נ

הקצין ה אפרים

איטליאנדר הלוי

נפטר עש"ק ונקבר

יום א' כ"ב סיון תקמ"ג

לפ"ק

תנצבה

hier is geborgen

de leidsman Ephraim

Italiaander de Leviet

overleden de dag voor de Heilige Shabbath  en begraven

op Zondag 22 Sivan 5543

T.N.Ts.B.H.

Zijn Levietenstatus wordt ook uitgedrukt door de schenkkan op de steen.

Bron voor geboortejaar:-

Akevoth-Database van Amsterdam - Traditional Ashkenaz marriages, 

 [ ID: 1845 ]

zoon van (173)063, broer van (173)101 en ( (173)105

Ephraim Italiaander huwde in Amsterdam in 1744 (dtb 727/143) in 1ste echt met Rachel Benedictus.

hij huwde in 2de echt omstreeks 2 Dec 1762 met Hester Abraham Italiaander, dochter van Anna & Abraham Italiaander.,  resp. (173)071 en (173)105.

Uit het 2de huwelijk werden twee zonen geboren: Abraham, brith op 16 Dec 1765 en Isak, brith op 19 Jun 1774 (mohel I.Auerbach).


2019/11/10
bnnch