Het Stenen Archief - Only completed research

[13469]

(173)080
4
Roos
Salomon Nathan
Shlomo Ja'acov z.v. Nathan
Mietje Abraham van Rheenen
Nathan Salomon Roos & Sebilla Marcus v.d.Berg
1802
Rotterdam
14-08-1843
18 Av 5603
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
16-08-1843//20 Av 5603

פ"נ

שלמה יעקב בן כ' נתן עלה

למרום יום ב' ח"י מנחם אב

ונקבר ביום ד' כ' מנחם אב

תר"ג לפ"ק

תנצבה

hier rust

Shlomo Ja'acov zoon van Nathan, hij steeg

hemelwaards op Maandag 18 Menachem Av

en werd begraven op Woensdag 20 Av

5603 

T.N.Ts.B.H.

 

aangifte op 15 Aug 1843 in acte 177 van het overlijden op 14 Aug 1843 van Salomon Nathan Roos, koopman, geb. te Rotterdam, wonend alhier, echtg. van Mietje Abraham v.Rheenen, koopvrouw, alhier, zoon van Nathan Salomon Roos, ovl & Sebilla Markus, koopvrouw wonende te Arnhem. Aangevers: Abraham Izak v.Rheenen, koopman, 81 jr, behuwdvader en Samson Jacob Cohen, koopman, 45 jr. (*)

(*)-dit is verkeerd overgenomen en in de originele akte staat 43 jaar.

Het geboortejaar 1802 teruggerekend vlg. de leeftijd van 43 jr. is dus juist.

het huwelijk vond plaats in Amersfoort op 26 Nov 1828: Salomon Nathan Roos, uit Rotterdam, 26 jr.oud, zoon van Nathan Roos & Sibilla Marcus, en Mietje v.Rheenen, uit Nijkerk, 24 jr, dochter van Abraham v.Rheenen & Trijntje Arons.

[Bron:-Family Search]

Uur van ovrlijden 9 uur 's ochtends

 Geboortejaar vlg.leeftijd bij overlijden.

Aanvullende details:-

1)-de weduwe Mietje v.Rheenen, kleindochter van (173)150, geb. te Nijkerk, hertrouwt op 13 Juni 1845 in Amersfoort, 39 jr.oud  met Osaac de Vries, uit Tiel, 45 jr.oud, zoon van Marcus de Vries & Hanna Cohen, wedn. Anna Antonia Bricx. De bruidegom is een broer van Mozes de Vries uit Tiel, die op 23 Juli 1834, 34 jr.oud  in Amersfoort gehuwd was met haar zuster Betje v.Rheenen, 28 jr.oud, geb. te Leerdam.

2)-vader Nathan Salomon Roos overlijdt in Arnhem op 20 Aug 1842, 64 jr.oud, geb. te Utrecht, echtg. van Sibilla v.d.Berg. De 1ste aangever is schoonzoon Philip Marcus Hartog, bode bij de Israelietische school, 41 jr, schoonzoon (was gehuwd met dochter Grietje Roos op 30 Mei 1827, dan 23 jr, in Arnhem; hij was 25 jr, zoon van Marcus Hartog & Eva Perlstein)

3)_moeder Sebilla v.d.Berg overlijdt in Arnhem op 20 Feb 1848, 67 jr.oud, kraamster, echtg. van Nathan Salomon Roos.

2017/11/06
bnnch