Het Stenen Archief - Only completed research

[13472]

(173)083
5
Abrahamson
Benjamin
Moshe Benjamin z.v. Ephraim K"ts
Abraham Salomon Abrahamson & Dina Joseph Schaap
15-05-1825
27 Iyar 5585
Utrecht
09-02-1857
15 Shevat 5617
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
10-02-1857//16 Shevat 5617

ציון לנפש

הבחור היקר

כ"ה משה בנימן

בן כ"ה אפרים כץ

שנפטר ביום ב' ט"ו שבט

'והמ"כ למחרתו ביום ג

שנת תרי"ז לפ"ק

תנצבה

vermelding van een ziel

de dierbare jongeman

de heer Moshe Benjamin

zoon van de  ge'eerde heer Ephraim K"Ts

die overleed op Maandag 15 Shevat

en de rust in ere was de volgende dag, Dinsdag

van het jaar 5617 

T.N.Ts.B.H

 

aangifte op 9 Feb 1857 in acte 39 van het overlijden op 9 Feb van Benjamin Abrahamson, 31 jr.oud, koopman, geb. te Utrecht, wonend te Liverpool, ongehuwd, zoon van Abraham Salomon Abrahamson & Dina Joseph Schaap, beide alhier wonende. Aangevers: Abraham Herschel, winkelier, 43 jr. en Joseph Kalker, 21 jr, bekenden

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden:- 's nachts om twee uur

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #635 Utrecht 16-05-1825

Uur van geboorte 's morgens half tien


hij was de zoon van (173) 049 & 050, en de broer van (173)043 & (159)B07-02.
2017/11/06
bnnch