Het Stenen Archief - Only completed research

[13475]

(173)086
5
Visser
Joseph Alexander
Alexander z.v.. Leib
Levie Ephraim Visser & Sara Kaufmann
26-10-1842
22 Cheshvan 5603
Amersfoort
31-12-1858
25 Teveth 5619
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
02-01-1859//26 Teveth 5619

ציון לנפש

קבורת נער בבחוריו

אהוב מודעיו ורעיו

מעט היו ימי מגוריו

נפטר בשנת טוב לנעוריו

כ' אלכסנדר בן

כ' ליב פיססער

הלך לעולמו ליל ש"ק

פ' וארא והמ"כ ביום א' כ"ו

טבת שנת תרי"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה

 

vermelding van een ziel

het graf van een jongen in zijn opgroei

geliefd door zijn kennissen en vrienden

zijn dagen van verblijven waren weinig

hij overleed in het jaar Tov [= 17 *] van zijn jongensjaren

Alexander zoon

van Leib Visser

ging naar zijn Eeuwige Wereld in de nacht van de Heilige Shabbath

van de parasha Va'era en de rust in ere was op Zondag de 26ste

Teveth van het jaar 5619 

T.N.Ts.B.H.

*-Hij was 16 jaar en twee maanden bij zijn overlijden, dus is dit niet geheel correct.

aangifte op 1 Jan 1859 in acte 1 van het overlijden op 31 Dec 1858 van Joseph Alexander Visser, 16 jr.oud, zoon van Levie Ephraim Visser, chirurgijn & Sara Kaufmann, beide wonend alhier. Aangevers: Abraham Herschel, 45 jr, neef en Barthold Theodorus Suijck, 43 jr.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 5 uur namiddag (in dit jaargetijde vlg. de Joodse kalender reeds de volgende dag, in dit geval na invallen van de Shabbath op vrijdagavond).

[Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-

Akte #355 Amersfoort 27-10-1842


zoon van (173)015 & 0(173)26, broer van (173)029
2017/11/09
bnnch