Het Stenen Archief - Only completed research

[13477]

(173)088
4
Abrahamson(Abraham-Abrahams-Abrahamse)
Maria
Miriam d.v. Ephraim K"Ts
Schaap
Heijman Levie Schaap
Abraham Levie & Judith Sander
1758
Amersfoort
10-04-1822
19 Nissan 5582
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
11-04-1822//20 Nissan 5582

ותמת שם מרים ותקבר שם

פ"ט

האשה חשובה אשת

'חיל מרת מרים בת כ

'אפרים כ"ץ ז"ל אשת כ

חיים בן ליב שעפס ז"ל

נפטרת יום ד' ג' דח"ה

של פסח ונקברת למחרתו

יום ה' ד' דח"ה של פסח

תקפ"ב לפ"ק

תמצבה

 

 

en Mirjam stierf daar en werd daar begraven

hier is geborgen

de voorname vrouw de flinke

vrouw mevr. Miriam dochter van

Ephraim K"Ts z"l echtgenote van

Chaim de zoon van Leib Scheps z"l

overlijdt op Woensdag de derde dag van de middendagen

van Pesach en wordt begraven op Donderdag de 4de dag van de middendagen van Pesach

5582 

T.N.Ts.B.H.

aangifte op 11 Apr 1822 in acte 89 van het overlijden op 10 Apr van Maria Abraham, 63 jr.oud, huisvrouw van Heijman Levie Schaap, dochter van Abraham Levie & Judith Sander, beide ovl. Aangevers: Simon Ephraim Visser, 26 jr, fabrikeur en Abraham Mozes Levits, 48 jr, koster der Israelietische gemeente.

[Bron:-Family Search]

uur van overljden half vijf namiddag

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.Geboorteplaats als aangegeven op de overl.akte.


Moeder van (173)007 & (173)141, zuster van (173)056 en de schoonmoeder van (173)087.

De volgende opmerking en uitleg wordt toegevoegd betr. de familienaam:-

Ephraim (zie patroniem)  is de chronische naam in deze familie, en Abraham is de konstante vertaling daarvan. 
Zozeer, dat ook de familienaam Abrahamson daarvan is afgeleid. 
Ondanks de niet gelijk lopende familienamen is het duidelijk dat (173)088 en (173)056 zus en broer zijn, beiden zijn kinderen van Ephraim Kats/Cohen, geb. te Amersfoort met verschil van een jaar.  
Amersfoort was een middelmatig grote kille, en zij wordt ook nog Abraham genoemd de vaste vertaling dus in die familie van Ephraim, maar niet in andere families. 
In de personalia is zij voorop Abrahamson genoemd om die connectie duidelijk aan te geven.
Abraham Levie is in hollandse trant de vertaling van Ephraim ben Leib, en dit doet niets af aan het Cohenschap.

Nog een zuster van (173)056 & 088 is Eva Abrahamson.
Zij huwt te Amersfoort als Eva Abrahams, meerderjarige dochter, geadsisteerd met haar moeder de wed. Abram Levij op 24 Oct 1800 (geboden op 10, 17 & 24 Oct) met Hartog Moses (Koch), meerderjarige JM, wonende te Deventer; huwelijk geaccordeerd mits de geboden ook te Deventer geschieden.
Eva Abrahamson overlijdt te Utrecht op 25 Nov 1844, 77 jr.oud, dochter van Abraham Alexander[?, het patronym van Judik] & Judik, echtg. van Hartog Mozes Koch.
kinderen in dit gezin, geboren te Utrecht:
- Mozes Koch, geb. 1801 (10 jr. bij naamaanname te Utrecht op 30 Dec 1811), ovl. te Utrecht op 15 Mei 1879, 77 jr.oud; huwt te Utrecht op 10 Jul 1833, 31 jr.oud met Keetje Wolf, uit Rotterdam, 28 jr, dochter van Salomon Wolf & Eva Joseph.
- Alexander Koch, geb. 1804 (bij naamaanname 7 jr.oud), ovl. te Utrecht op 16 Nov 1879, 75 jr.oud; huwt te Utrecht op 24 Jun 1835, 31 jr.oud met Rachel de Soete, uit Amersfoort, 35 jr.oud, dochter van Elias Mozes de Soete & Hanna Mozes de Vries. Drie van zijn kinderen liggen op (143)16, (172)l32-14 & (180)m22-02.
- Abraham Koch, geb. 1806 (bij naamaanname 5 jr.oud), ovl. te Utrecht op 6 Mei 1846, 41 jr.oud.
- Jetje Koch, geb. 1808 (bij naamaaname 3 jr.oud), ovl. te Amersfoort op 19 Apr 1953, 45 jr.oud; huwt te Amersfoort op 5 Oct 1836, 28 jr.oud met Mozes de Zoete, uit Amersfoort, 32 jr.oud, zoon van Elias Moses de Soete & Hanna Mozes de Vries.
- levenloos Koch op 27 Aug 1813.

Hartog Mozes Koch, die bij de naamaaname op 30 Dec 1811, 44 jr.oud was, overlijdt te Utrecht op 13 Nov 1858, 93 jr.oud, zoon van Moses & Roseth, echtg. Eva Abrahamson.
2019/11/09
bnnch