Het Stenen Archief - Only completed research

[13545]

(175)03
2
Gelderen,van
Eva
Chava d.v. Ya'akov
van Tijn
Anthonij van Tijn
Jacob Levie van Gelderen & Kaatje van Gelderen
26-09-1791
27 Eloel 5551
Naaldwijk
18-01-1861
7 Shevat 5621
Naaldwijk
Naaldwijk

Niet leesbaar behalve de laatste regel:-


Zij Ruste in Vrede

De Hebreeuwse tekst is onleesbaar, m.u.v. enige losse woorden, waaruit 
gecombineerd de veronderstelling mag worden herleid wie de hier begraven overledene was.
Ontcijferbaar is:-
1)-[met grote zekerheid]:-Het betreft hier een vrouwspersoon met de naam
הילדה חוה Hilda Chava(Eva), dochter van Ya'akov.
2)-[bijna zeker]:-in de tweede regel de naam Fraadche , de moedersnaam van de overledene, als de identificatie juist is.
3)-[met zekerheid]de dag "de vooravond van de Heilige Shabbath" (vrijdag) hetgeen overeenkomt met de weekdag van overlijden.

Voor deze veronderstelling werd tevens gebruik gemaakt van de site van Max van Dam-www.maxvandam.info-gezinspagina Eva van Gelderen-#74243 
       


Niet leesbaar
Gebaseerd op ontcijferbare elementen in de Hebreeuwse tekst-zie Hebr. Tekst op grafsteen-mag verondersteld worden dat dit het graf is van Eva van Gelderen, de echtgenote van Anthonij van Tijn, dochter van Jacob Levie van Gelderen en Kaatje van Gelderen, en de schoonmoeder van  (175)02.
Zij was een zuster van de moeder van (175)05 
Indien de identificatie van (175)10 juist is-is deze een dochter van haar, evenals (175)02
2019/06/04
bnnch