Het Stenen Archief - Only completed research

[13548]

(175)06
2
Levie
Israel
Yisra'eel z.v. Me'ir
Meijer Levie & Rebecca van Gelder
ong 1809
Loosduinen
28-04-1879
5 Iyar 5639 (zie opm)
Loosduinen
Naaldwijk
Hier rust
ISRAEL LEVIE
overl. 28 april …….
Het jaartal dat onleesbaar is zal 5639 zijn.

ישראל ישב לבטח
פ"נ
כ' ישראל בן כ' מאיר
לבית לעווי
נפטר ביום ב' כ' אייר (1)
ונקבר ביום ד' כ"ב בו
שנת תרל"ט לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

הפסוק העליון לא פוענח בוודאות אבל אם נכון

אז המקור הוא מלכים א ה ה

המילה ישראל ברורה ווודאית


(1) לפי 28-04-1879 התאריכים צ"ל נפטר ביום ב' ה' אייר ונקבר ביום ד' ז' בו

En Yisra'eel zette zich neer in zekerheid (*)
Hier Rust
de ge'eerde Jisra'eel zoon van de ge'eerde Me'ir
van het huis Levie
hij overleed op maandag 20 Iyar  (1)
en werd begraven op woensdag de 22 (1)daarvan
van het jaar 5639
T.N.Ts.B.H.


 

 

(1) Volgens 28-04-1879 zijn deze data volkomen onjuist en moeten zijn: overleden op maandag 5 Iyar en begraven op woensdag de 7e daarvan 5639 

(*)-De bovenspreuk is niet met zekerheid ontcijferd, maar indien juist dan is de bron 1Koningen 5:5
Het word Yisraeel is duidelijk (heeft betrekking op de naam van de overledene).  
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #31 Loosduinen 29-04-1879


Hij was de broer van (175)06. 
Zijn moeder was een zuster van (175)03
2019/06/24
bnnch