Het Stenen Archief - Only completed research

[13555]

(175)13
5
Ham, van der
Salomon
Sha'ul z.v. Jitschak ha-Levi
Saartje van Gelderen
Isaac Joell & Leentje Julijart
07-10-1784
22 Tishri 5545
's Gravenhage
27-11-1852
17 Kislev 5613 (zie opm)
Naaldwijk
Naaldwijk
29-11-1852 // 18 Kislev 5613

Geen Nederlandse tekst

De kan bovenaan de steen - een kan met/zonder waterstraal bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.

ושאול עלה אל ביתו (1)
פ"נ
קול
קינה נשמע במ??
כי פתאום אפס מבינינו
איש ישר ותמים
הדריך בניו במשרים
מלחמו נתן לאביונים
בתורה היה שעשועיו
ושם טוב קנה על גביו
כ' שאול בן כ' יצחק הלוי זצ"ל
נפטר מש"ק אור ליום א' י"ז
כסלו ונקבר יום ב' י"ח בו
שנת תרי"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה

(1) שמואל א טו לד

המילה האחרונה של השורה הראשונה לא היה אפשר לפענח או לקבוע את משמעותה

En Sha'ul ging naar zijn huis (1)
Hier Rust
Een geluid van een klaaglied werd gehoord in onze plaats
wat plotseling verdween hij van tussen ons
een rechtschapen en ingetogen man

hij leidde zijn zonen op de rechte weg

Van zijn brood gaf hij aan de behoeftigen
in de Torah vond hij zijn plezier
en een goede naam verwierf hij zich daarmee

De ge'eerde Sha’ul zoon van de ge'eerde Jitschak ha-Levi(de Leviet), het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen
hij overleed na de uitgang van  de Heilige Shabbat in de vooravond van zondag 17 Kislev en werd begraven op maandag de 18e daarvan
van het jaar 5613
T.N.Ts.B.H.

 

(1) 1 Samuel 15:34.Betrekking hebbende op de naam van de overledene. 


De eerste 7 regels zijn op rijm (2-3-2)

De Hebr. datum is die van de volgende dag, 17 Kislev, omdat het uur van overlijden na zonsondergang was, en dus de nieuwe dag vlg. de Joodse kalender.
[Bron:-Family Search]
Geboorte & Overlijden:-
Akte #97 Naaldwijk 29-11-1852
uur van overlijden 's avonds 11 uur.


vader van (175)14

kinderen van dit paar, het meerendeel geboren te Naaldwijk:

- Roos v.d.Ham, geb. 1808; huwt te Naaldwijk op 9 Jul 1828, 20 jr.oud met Meijer de Jong, 27 jr, zoon van Salomon de Jong & Feitje Abraham.

- Izak v.d.Ham, geb. 28 Oct 1810 te Hondsholredijk, ovl. te 's-Gravenzande op 20 Aug 1837; huwt te 's-Gravenzande op 27 Jun 1833, 23 jr.oud met Gela Mendel, 26 jr, dochter van Philippus Mendel & Hanna v.Gelderen.

- Kaatje v.d.Ham, geb. in 1812; huwt te Naaldwijk op 1 Dec 1846, 34 jr.oud met Jacob Creveld, 27 jr, zoon van Samuel Creveld & Betje v.Gelderen.

- Levie v.d.Ham, geb. 6 Dec 1813; huwt 1) te  Schoonhoven op 24 Oct 1843, 29 jr.oud met Antje v.Gelderen, uit Schoonhoven, 23 jr, dochter van Abraham Hartog v.Gelderen & Batje Hartog; huwt 2) op 26 Feb 1846 te Amsterdam, 32 jr.oud, wedn. Antje v.Gelderen, met Debora Bernhard Presburg, uit Amsterdam, 25 jr, dochter van Bernhard Presburg & Cato Gajim Couvre. Uit de 2de echt: Sara (174)a01-09 & Roosje (400)a23-01

- Naatje v.d.Ham, geb. 18 Maart 1818; huwt te Naaldwijk op 17 Aug 1848, 30 jr.oud met Abraham Polak, 37 jr, zoon van Israel Salomon Polak & Judic Levie Warrendorf.

- Leentje v.d.Ham, geb. 31 Maart 1820; huwt te Naaldwijk op 22 Jun 1853, 32 jr.oud met Levie Joseph Hirschel, 27 jr, zoon van Joseph Levie Hirschel & Flora Hartog Polak.

- Jacob v.d.Ham, geb. 24 Feb 1822; huwde omstreeks 1857 met Roosje v.Vriesland

- Elisabeth v.d. Ham, geb. 2 Jan 1824; huwt 1) te Naaldwijk op 5 Maart 1844, 20 jr.oud met Jacob Snijders, 21 jr, zoon van Marcus Snijders & Sophia Kats; huwt 2) op 8 Aug 1850, 26 jr.oud te Naaldwijk met Levie Jacob Kogel, 42 jr, zoon van Jacob Levie Kogel & Naatje Benjamin Swaab.

- Marcus v.d.Ham (175)14, geb. 2 Mei 1826

 

-

 


2019/06/03
bnnch