Het Stenen Archief - Only completed research

[13556]

(175)14
5
Ham, van der
Marcus(Mark)
Mordechai z.v. Sha'ul ha-Levi
Salomon van der Ham & Saartje van Gelderen
02-05-1826
25 Nissan 5586
Naaldwijk
21-05-1853
14 Iyar 5613
's Gravenhage
Naaldwijk
23-05-1853 // 15 Iyar 5613
Geen Nederlandse tekst

De kan bovenaan de steen - een kan met/zonder waterstraal bij een Leviet: Voor het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26) op de Joodse feestdagen. worden de handen van de Cohaniem (priesters) gewassen en het is de eretaak voor de Levieten om uit een kan water te gieten over de handen van de Cohaniem.

ומרדכי יצא לפני המלך (1)
היה שבר על שבר
בן ואב סמוכים בקבר
בחור יקר ונעים
הלך ביושר ובתמים
נקטף בדמי ימיו
ויאסף אל עמיו (2)
בשם לפי מעשיו
כ' מרדכי בן כ'
שאול הלוי זצ"ל
נפטר מש"ק אור
ליום א' י"ד אייר
ונקבר יום ב' ט"ו בו
שנת תרי"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה

(1) לפי אסתר ח טו אמנם בפסוק זה כתוב מלפני המלך
(2) בראשית כה ח ועוד

En Mordechai ging uit voor de koning (1)

Het was slag op slag
Zoon en vader nasst elkaar in het graf
een dierbare en aangename jongeman
die rechtschapen en ingetogen ging
afgesneden in zijn jonge jaren
werd hij tot zijn volkeren verzameld (2)
met een naam volgens zijn daden
de ge'eerde Mordechai zoon van de ge'eerde
Sha’ul ha-Levi (de Leviet) , het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen
hij overleed na de uitgang van de Heilige Shabbat  aan de vooravond
van zondag 14 Iyar
en werd begraven op maandag de 15e daarvan
van het jaar 5613
T.N.Ts.B.H.

 

(1) vgl. Esther 8:15 waar staat "van voor de koning"
(2) Gen. 25:8 e.a. 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #46 Naaldwijk 03-05-1826
Uur van geboorte 's morgens zes uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #828 's Gravenhage 23-05-1853
Uur van overlijden acht uur 's avonds

Op de geboorteakte Marcus, op de overlijdensakte Mark.
zoon van (175)13
2019/06/24
bnnch