Het Stenen Archief - Only completed research

[13557]

(175)15
3
Leeuwen, Van
Mozes
Moshe z.v. Yehuda
Eva van Dijk
Levie van Leeuwen & Roosje Cats
04-05-1880
23 Iyar 5640 (zie opm.)
Naaldwijk
28-05-1938
27 Iyar 5698 (zie opm)
Monster
Naaldwijk
Hier rust
onze geliefde man en vader
MOZES VAN LEEUWEN
echtgenoot van EVA VAN DIJK
geb. 24 Iyar 5640//4 mei 1880
overl. 27 ijar 5698 // 28 mei 1938
HIJ RUSTE IN VREDE 
De hebr. geboortemaand is onleesbaar, en is uit de burgerlijke geboortedatum herleid. 
De Hebr. datum is verm. onjuist vlg. het uur van geboorte en lijkt te moeten zijn 23 Iyar.

פ"נ
משה בן יהודה
בעל אשה מרת אסתר
בת אשר שהלך
לעולמו אור ליום
ש"ק פ' בחקתי
כ"ז אייר תרח"ץ (1) לפ"ק
ת נ צ ב ה


(1) תרח"ץ בכדי לא לכתוב תרצ"ח מלשון רציחה 

Hier is begraven
Moshe zoon van Yehuda
echtgenoot van de vrouw mevrouw Esther
dochter van Asher, die ging
naar zijn Eeuwige Wereld in de nacht van (2)
de Heilige Shabbat weekafdeling Bechukotai (1)
27 Iyar 5698 (2)
T.N.Ts.B.H.

(1) De weekafdeling Bechukotai is Lev. 26:3-27:34
(2) aangezien Shabbat 27 Iyar = zaterdag 28-05-1938 is hij kennelijk overleden in de nacht (na middernacht). 
Het exacte uur van overlijden viel niet na te gaan.

Ook op de steen van zijn moeder is zijn moeders naam niet ontcijferbaar.

Het is opmerkelijk dat zde Hebr. naam van zijn echtgenote als volle patroniem is aangegeven, hetgeen niet gebruikelijk is.
Ook de verwijzing naar zijn moeder is uitgebreider in stijl dan gebruikelijk.
Het is dus wat uitzonderlijk dat de verwijzingen naar deze twee vrouwspersonen uitgebreider is dan naar de overledene zelf.


[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #84 Naaldwijk 06-05-1880
Uur van geboorte zes uur namiddag
[Bron:-Family Search]

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #41 Monster 28-05-1938

Hij is de zoon van (175)21 

Zijn echtgenote Eva van Dijk was geboren op 05-08-1887in Zuidland, als dochter van Andries van Dijk en Louise Stibbe, en kwam om te Auschwitz op 19-10-1942.

Zij huwden te Zuidland op 21-12-1916.

2 kinderen Levie Andries & Louise Roosje , beiden geboren te Monster , overleden te Auschwitz op 30-09-1942, resp. 25 en 23 jaar.
[Bron:-Website de stamboom van Zuidland]
2019/06/06
bnnch