Het Stenen Archief - Only completed research

[13567]

(175)25
1
Gelder, van (verm.)
Judict(verm.)
Jacob Levi van Gelderen & Kaatje Israels
13-12-1779
Naaldwijk
18-08-1832
23 Av 5592
Naaldwijk
Naaldwijk
Geen Nederlandse tekst
Er is geen Nederlandse tekst
Uit de tekst zijn de volgende onsamenhangende fragmenten met beperkte zekerheid te ontcijferen:-

1)-De overledene was een vrouwspersoon.
2)-Zij overleed op een Shabbath in de vooravond (of nacht) van de daarop volgende zondag.
3)-Zij overleed in de maand Av.
4)-Het jaar van overlijden valt in de jarenreeks 5590-5599.
5)-Vermoedelijk was zij gehuwd.
6)-Een manspersoon Yitschak zoon van ….. is aangehaald, waarvan de status niet bepaalbaar is (echtgenoot ? vader ?)


Uit de met moeite leesbare fragmenten als boven is een schatting mogelijk dat het hier betreft:-
Judict van Gelderen, dochter van Jacob Levi van Gelderen en Kaatje Israels, die overleed op Shabbath 18-08-1832(23 Av 5592), die om twee uur 's nachts in de nacht tussen zaterdag en zondag overleed.
[Bron:-Family Search-Akte #32 Naaldwijk 18-08-1832]
(Image 460 uit 581)

2019/06/24
bnnch