Het Stenen Archief - Only completed research

[13568]

(175)26
0
niet te reconstrueren en te identificeren
1829-1830(verm).
5590(verm.)
Naaldwijk
Geen Nederlandse tekst
Uit de tekst zijn de  onsamenhangende fragmenten die met zmeer eer beperkte zekerheid te ontcijferen xijn, nie3tr voldoende om tot verdere conclusies te komen.

Aangenomen mag:-

1)-Dat dit een vrouwpersoon was.
2)-Haar naam verm. Sara was, haar vadersnaam Moshe Avraham of XXXX Avraham.
3)-Het jaar van overlijden verm. 5590 (vroege herfst 1829 tot vroege herfst
1830)
4)-De eerste regel is zo goed als zeker:-
אשה ישרה וחסודה
Een vrouw rechtschapen en vroom
2019/06/24
bnnch