Het Stenen Archief - Only completed research

[13569]

(175)27
3
Klein, de
Israel
Azri'el z.v Jehuda
Leentje Moses
niet vermeld
15-05-1771
2 Sivan 5531
niet vermeld
06-03-1837
29 Adar I 5597
Monster
Naaldwijk
Geen Nederlandse tekst

 5597

ליצירה        

פ"נ
איש נאמן ופרנס ומנהיג
ביתו היתה פתוחה לרוחה

לחמו נתן לעניים לרוויה

משאו ונותנו עשה ב??
ה"ה כ' עזריאל בן כ'
יהודה ז"ל והלך לעולמו
יום כ"ט אדר א' ונקבר יום ה'
שנת תקצ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה

5597 vanaf de Schepping 
hier rust
een betrouwbare man bestuurder en leider
zijn huis was wijd open
aan de armen gaf hij zijn brood ter lavenis
zijn handel deed hij betrouwenswaardig
dat is de heer de ge'eerde Azri'el zoon van de ge'eerde
Jehuda zijn aandenken zij tot zegen, en hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op maandag 29 Adar I en werd begraven op woensdag
van het jaar 5597
T.N.Ts.B.H
Het laatste woord in de derde regel is niet met zekerheid ontcijferd, en vandaar is ook de vertaling een gissing.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #18 Monster 07-03-1837

Geboortedatum vlg. de overlijdensakte.
2019/06/24
bnnch