Het Stenen Archief - Only completed research

[13570]

(175)28
1
Slavis
Roosje
Reiske d.v. Shlomo ?
Kats
Salomon Kats
Elias Slavis & Judith Abraham Nathans
12-08-1750
10 Av 5510
's Gravenhage
16-07-1821
17 Tamoez 5581
Naaldwijk
Naaldwijk
Geen Nederlandse tekst
פ"ט
האשה היקרה
נפשה עלה לבטח ה"ה מרת
ריזכא בת כ
אשת היקר מ של
.....
נקברה ים שנה 
תקפ"א פה ב...ווייק

ת נ צ ב ה 

Slechts losse woorden, gedeeltelijk met redelijke zekerheid, gedeeltelijk slechts door gissen, konden worden ontcijferd:-
Hier is geborgen
-Regel 1:-de dierbare [en rechtvaardige ? vrome ?]
-Regel 2:-haar ziel steeg op [naar de zekerheid ?] dit is mevr.
-Regel 3:-Reiske dochter van de ge'eerde….
-Regel 4:-Vrouw van de dierbare heer Sh[lomo]
-Regel 5:-Geheel onleesbaar
-Regel 6:-Begraven...dag...jaar (verder onleesbaar)
-Regel 7:-5581 hier….Naaldwijk

T N Ts B H 

Uit de onsamenhangende ontcijfering werd het volgende gelicht, voor een ev. identificatie:-

a.-Haar naam Reiske vertaalt burgerlijk zo goed als zeker in Roosje.
b.-Het jaar 5581=1820-1821

In de jaartabellen van 1821 is er maar 1 Roosje en onmiskenbaar Joods:-
Akte #39 Naaldwijk 17-07-1821
Overleden om 10 uur 's avonds (vlg. de Joodse kalender dus de dag daarna
18-07-1821).

Hieruit is met terughoudendheid haar identificatie gededuceerd.
In de jaartabel van overledenen van 1820 is geen Roosje die een alternatief zou kunnen vormen voor deze identificatie.
2019/06/24
bnnch