Het Stenen Archief - Only completed research

[13599]

(176)b-19
5
Beretz
Nata (Bernard)
Nathan z.v. Alexander
Sara Hartog
Sander Beretz & Getda Joseph Caan voorheen Juda Joseph
02-01-1816
1Tevet 5576
Vlodrop
03-06-1888
24 Sivan 5648
Roermond
Roermond (nieuw)
05-06-1888// 26 Sivan 5648
Hier rust Bern Beretz 
echtg. van Sara Hertog 
geb. te Vlodrop 2 Jan. 1816 
overl. te Roermond 3 Juni 1888
פה
נקבר איש כשר כאבותיו
תמיד דבר ה׳ בשפתיו
נאמן לב בפעלתיו
ושנים ושבעים ימי שנותיו
ה״ה נתן ב׳ אלגסנדער מת יום א׳
ונקבר ביום ג׳ בכבוד גדול
כ״ד סיון תרמ״ח לפ״ק
ת נ צ ב ה
על המצבה כתוב אלגסנדער  שזה איות נדיר של השם
כ״ד סיון זה יום הפטירה
Hier 
Is begraven een man, zuiver als zijn voorvaderen, 
Altijd was het woord van God op zijn lippen, 
Trouw van hart in zijn daden. 
En twee en zeventig waren de dagen van zijn jaren. 
Dit is Nathan, zoon van Alexander. 
Hij stierf zondag  en werd begraven op dinsdag met grote eer 24 Sivan 5648. 

T N Ts B H
Zondag 24 Sivan 3-6-1888 is de overlijdensdag

De eerste vier regels zijn op rijm.
De eerste drie vormen tevens een acrostichon van de naam Nathan.

Hoe Nathan zich voegt bij Bernard is niet duidelijk.
Familysearch digitaal geboorte Vlodrop 02-01-1816 nr. 1 image 69.

BS Geboorte met Nata Berets
Kind Nata Berets
Geslacht Man
Vader Sander Berets
Moeder Juda Joseph
Gebeurtenis Geboorte
Datum 02-01-1816
Gebeurtenisplaats Vlodrop
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Plaats instelling Maastricht 
Collectiegebied Limburg
Archief 12.122
Registratienummer 3
Aktenummer 1
Registratiedatum 02-01-1816
Akteplaats Vlodrop
Collectie  Burgerlijke Stand in Limburg: Vlodrop

Familysearch digitaal overlijden Roermond 04-06-1888 nr. 95 image 1417 overleden 2 uur in de namiddag.

BS Overlijden met Bernard Beretz
Overledene Bernard Beretz
Geboorteplaats Vlodrop
Geslacht Man
Leeftijd 72
Vader Alexander Beretz
Moeder Getda Josepha Caan
Partner Sara Hartog
Gebeurtenis Overlijden
Datum 03-06-1888
Gebeurtenisplaats Roermond
Documenttype BS Overlijden
Erfgoedinstelling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Plaats instelling Maastricht
Collectiegebied Limburg
Archief 12.089
Registratienummer 103
Aktenummer 95
Registratiedatum 04-06-1888
Akteplaats Roermond
Collectie Burgerlijke Stand in Limburg: Roermond
 
Echtgenoot van (176)b-27, vader van (176)d-23 en (400)b15-02 en broer van (176)b-08, (176)b-16 en (176)b-36a.

Familysearch digitaal huwelijk Roermond 09-12-1842 nr. 35 image 617.

BS Huwelijk met Bernard Beretz
Bruidegom Bernard Beretz
Beroep slachter
Geboortedatum 02-01-1816
Geboorteplaats Vlodrop
Leeftijd 26
Bruid Sara Hartog
Beroep Handeldrijfster
Geboorteplaats Roermond
Leeftijd 26
Vader van de bruidegom Alexander Beretz
Moeder van de bruidegom Getda Joseph Caan
Beroep z
Vader van de bruid Ruben Hartog
Moeder van de bruid Joële Levie
Beroep Handeldrijfster
Gebeurtenis Huwelijk
Datum 09-12-1842
Gebeurtenisplaats Roermond
Documenttype BS Huwelijk
Erfgoedinstelling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Plaats instelling Maastricht
Collectiegebied Limburg
Archief 12.089
Registratienummer 20
Aktenummer 35
Registratiedatum 09-12-1842
Akteplaats Roermond

Aanvullende details:

Alexander Beretz geb. rond 1790 Zitrich (Duitsland) overl. 15-05-1832 Vlodrop z.v. Bernard Beretz en Elisabeth Caan.

Getda Joseph Caan geb. rond 1790 te Schwanenburg (Duitsland) overl. 18-03-1872 Roermond.

Bernard/Nathan Beretz had een zuster, Elisabeth, geb. te Vlodrop op 14 Maart 1827.
Hij en echtgenote Sara Hartog hadden behalve dochters Elisabeth (400)b15-02 en Joanna (176)d-23,  twee zoons:
- Selig Beretz, geb. 7 Jun 1852, ovl. 2 Oct 1880 te Roermond, 28 jr.oud.
- Hubert Beretz, geb. 13 Sep 1856, ovl. 14 Jun 1932 te Roermond, 75 jr.oud

2018/08/19
bnnch