Het Stenen Archief - Only completed research

[13607]

(176)b-27
Hartog
Sara
Beretz
Bernard(Nata) Beretz
Ruben Hartog & Joele Levie
10-10-1817
30 Tishri 5578
Sambeek
24-02-1895
30 Shevat 5655
Roermond
Roermond (nieuw)
26-02-1895// 2 Adar 5655
Hier rust Sara Hertog 
echtg. van Bern. Beretz 
geb. 10 Oct. 1817 te Sambeek 
overl. 24 Febr. 5655 1895 te Roermond.
Overlijdensakte op naam Hartog
פ״נ
אשת חיל תפארת בעלה ובניה
תמימה וישרה ונעימה במעשיה
לעני ולאביון פרשה כפיה
לגמול חסד ואמת כל ימיה
ה״ה מרת שרה אשת נתן ב״ר
אלכסנדר נפטרה ביום א׳ דר״ח
אדר ונקברה ביום ג׳ תרנ״ה לפ״ק

ת נ צ ב ה
Hier Rust
Een flinke vrouw, glorie van haar echtgenoot en haar kinderen. 
Ingetogen en rechtschapen en aangenaam in haar daden. 
Naar de arme en de behoeftige  strekte zij haar hand uit 
om barmhartigheid en oprechtheid  te plegen al haar dagen. 
Dit is Sara, echtgenote van Nathan, zoon van Alexander. 
Zij overleed op de eerste dag van Rosh Chodesj van 
Adar en werd begraven op dinsdag
5655. 

T N Ts B H
Familysearch digitaal overlijden Roermond 25-02-1895 nr. 33 image 1824 overleden 6 uur in de morgen.

BS Overlijden met Sara Hartog
Overledene Sara Hartog
Geboorteplaats Sambeek
Geslacht Vrouw
Leeftijd 77
Vader Ruben Hartog
Moeder Joële Levie
Partner Bernard Beretz
Gebeurtenis Overlijden
Datum 24-02-1895
Gebeurtenisplaats Roermond
Documenttype BS Overlijden
Erfgoedinstelling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Plaats instelling Maastricht
Collectiegebied Limburg
Archief 12.089
Registratienummer 105
Aktenummer 33
Registratiedatum 25-02-1895
Akteplaats Roermond
Collectie Burgerlijke Stand in Limburg: Roermond
 
 
Echtgenote van (176)b-19 en moeder van (176)d-23 en (400)b15-02.

Voor huwelijk zie (176)b-19.
 
Vader Ruben Hartog geb. rond 1778 Altena (Duitsland) overl. 22-05-1840 Den Bosch z.v. Jacob Hartog en Judith.

Joele (Juliana) Levie geb. rond 1782 Frankfort (Duitsland)  d.v. Jacob Levie en Johanna Bernheim overl. 27-11-1867 Maastricht.
2018/08/19
bnnch