Het Stenen Archief - Only completed research

[13635]

(176)c-16
3
Herz
Grete
Beile d.v. Joseph
Goudsmit
Oscar Otto Jacques Goudsmit
Joseph Herz & Berta Lob
03-01-1907
17 Tevet 5667
Duren (Duitsland)
08-02-1997
1 Adar l 5757
Roermond (verm.)
Roermond (nieuw)
Hier rust 
onze lieve moeder, behuwd 
groot en overgrootmoeder 
Grete Herz 
weduwe van 
Oscar O.J. Goudsmit 
overleden 1 Adar 1 5757 8 Februari 1997 
in de leeftijd van 90 jaar.
פ״ט
מ׳ בילא בת ר׳ יוסף
ת נ צ ב ה
Hier rust
Mevrouw Beile dochter van de heer Joseph
T.N.Ts.B.H
Evenals bij haar echtgenoot, is er geen verband te bespeuren tussen haar Hebreeuwse naam en de burgerlijke.
Bron geboorte: website geni.com
Overlijdens details vlg. de steen
Echtgenote van (176)c-15 en moeder van (176)c-03.

Voor gegevens huwelijk zie (176)c-15.

Aanvullende details: literatuur Dood maar niet vergeten door John Vaessen.
2018/08/19
bnnch