Het Stenen Archief - Only completed research

[1589]

(8)11
4
Esso, v.
Levie
Jehuda Leib z.v. Eliezer Ha-Levy
Israel van Esso & Saartje Gompis
1777
06-10-1826
6 Tishri 5587
Blokzijl
Blokzijl
08-10-1826/7 Tishri 5587
וזאת ליהודא פנ איש מבית לוי יקר הערך עבודת ה' עבד בפחד ואימה לפניו ברעדה כרע ברך מדרך הישר לא נטה מאומה הלך בתמימות ויושר הרך כל ימי היותו על האדמה הה המנוח כהר"ר יהודא ליב בן המנוח כ' אליעזר הלוי ז"ל נפטר בש"ט ליל ש"ק ו' תשרי ונקבר ביום א' ז' תשרי תקפ"ז
כהרר = כבוד הרב רבי 
En dit is voor Yehuda Hier rust een man uit het huis van Levy, van dierbare waarde, hij diende God in angst en vreze, hij knielde voor hem al bevende, van de rechte weg week hij niets af, hij ging in eenvoud en zachtmoedige rechtschapenheid al zijn dagen dat hij op aarde vertoefde, deze is wijlen de geerde rabbijn de heer Yehuda Leib zoon van wijlen de geerde Eliezer ha-Levy zijn herinnering zij tot zegen, overleed in goede naam op de avond van de Heilige Shabbath 6 Tisjri en werd begraven op zondag 7 Tisjri 5587
 Hij overleed op vrijdagavond, nadat de Shabbath reeds was ingetreden, om half negen 's avonds.
Dit is ook op te maken uit de tekst.

De Hebreeuwse tekst is op rijm.

De schenkkan op de steen duidt eveneens zijn Levietenstatus aan.
Naam, geboortejaar (hij was 49 jaar bij overlijden) en plaats van overlijden vlg.overlijdensakte #65 Blokzijl van 8-10-1826[Bron:-Family Search].
Echtgenote en ouders vlg. gezinspagina bij Max van Dam-website stambomen van Nederlands Joodse families:-
http:/www.maxvandam.info/humo-gen/gezin/humo9_/F12819/I33696/
Vlg. deze bron had hij 8 kinderen.

Vader van (164)27-08 en (126)176 en grootvader van (164)39-06 en (164)20-05.

Zo goed als zeker was hij de echtgenoot van (8)1.
Uit de tekst van de grafsteen van haar is te concluderen dat hij een belangrijke positie bekleedde in de gemeente, mogelijk als voorzanger.
2019/07/01
bnnch