Het Stenen Archief - Only completed research

[16862]

(149)l2-02
5
Amerongen, van
Samuel
Shmu'eel z.v.David
Rebekka Joel Rozenberg
David Levie van Amerongen & Eva Emanuel Kan
17-03-1841
25 Adar 5601
Naarden
27-05-1909
7 Sivan 5669
Naarden
Bussum
SAMUEL VAN AMERONGEN
OUD 68 JAAR.
וילך שמואל הרמתה
פ"נ
כ' שמואל בן כ' דוד
פאן אמעראנגען
אשר היה ל"ח שנים
שמש בבהכ"נ בק"ק נאהרדען
ושם אמו חוה
מת ב' דשבועות
ת'ר'ס'ט' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“En Shmu’eel begaf zich naar Rama.” (1)
Hier rust
de ge'eerde Shmu’eel, zoon van de ge'eerde David
van Amerongen,
die gedurende 38 jaar
koster was van de synagoge in de heilige gemeente Naarden,
en de naam van zijn moeder was Chava.
Hij stierf op de tweede dag van Shavu’ot (2)
5669 
T.N.Ts.B.H.
(1) 1 Samuel 15:34. Ook te lezen als: “En Shmu’eel ging naar den Hoge.”
(2) 7 Sivan.
Overleden: donderdag 7 Sivan 5669 = 27 mei 1909.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #21-Naarden -19-03-1841
Uur van geboorte 9 uur namiddag.
(Vlg. dit uur van geboorte-na zonsondergang-was de Joodse datum die van de volgende dag) 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #26-Naarden-27-05-1909
Hij was de echtgenoot van (149)l2-01 en de vader van (149)l3-09
Hij was de broer van (149)l3-18
 
2020/05/21
bnnch