Het Stenen Archief - Only completed research

[16878]

(149)l3-12
5
Simons
Frouke
Frommet d.v. David
Haalman
Marcus Haalman
David Levie Simons & Roosje Jacobs Neuwitter
30-04-1841
9 Iyar 5601
Kalkwijk (Hoogezand)
04-03-1924
28 Adar I 5684
Naarden
Bussum
HIER RUST
FROUKE HAALMAN
GEB: SIMONS
GEBOREN TE HOOGEZAND
DEN 9 IJAR / 30 APRIL 5601
OVERLEDEN TE NAARDEN
DEN 28 ADAR I / 4 MAART 5684
אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
מרת פרומט
בת רבי דוד אלמ' ר' מרדכי
בן ר' פרץ האהלמאן
ושם אמה רישא
הלכה לעולמה ביום שלישי
כ"ח אדר ראשון ת'ר'פ'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen.” (1)
Hier rust
mevrouw Frommet,
dochter van de heer David, weduwe van de heer Mordechai,
zoon van de heer Perets Haalman,
en de naam van haar moeder was Reisje.
Zij ging naar haar Eeuwigheid op dinsdag
28 Adar I 5684 
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30.
Geboren: vrijdag 9 Iyar 5601 = 30 april 1841.
Overleden: dinsdag 28 Adar I 5684 = 4 maart 1924.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #82 Hoogezand-Kalkwijk 01-05-1841

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #13 05-03-1924 Naarden
Zij was de echtgenote van (149)l3-13
Dochter van [Slochteren] (123)033a
Zuster van [Oude Pekela] (96)112 & [Slochteren] (123)109
Moeder van [Wassenaar] (174)x02-01 & [Diemen] (400)u03-020 


Frouke en Marcus trouwen 05-11-1842 te Hoogezand
2020/06/11
bnnch