Het Stenen Archief - Only completed research

[16882]

(149)l3-16
4
Boekdrukker
Tobias Nathan
Tuvia z.v. Nathan
Hester Klein
Nathan Hartog Boekdrukker & Claartje Tobias Cohen
12-02-1824
13 Adar I 5584
Naarden
30-01-1882
10 Shevat 5642
Maarssen
Bussum
31-01-1882//11 Shevat 5642
טובי' עלה למרום
פ"נ
איש ישר הלך בדרך ה
כ' טובי' בן כ' נתן
בוכדרוקקר
ושם אמו אסתר קלעהר
הלך לעלמו ביום ב' י שבט
 ת'ר'מ'ב' ונקבר למחרתו
ת נ צ ב ה
לעלמו = לעולמו
Tovia (1) steeg op naar den hoge.
Hier rust
een rechtschapen man, wandelend op de weg van de Eeuwige,
de ge'eerde Tovia (1), zoon van de ge'eerde Nathan
Buchdrucker(Boekdrukker)
en de naam van zijn moeder was Esther Claire.
Hij ging naar zijn Eeuwigheid op maandag 10 Shevat
5642en werd de volgende dag begraven.
T.N.Ts.B.H.
(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
(2) De dag en het jaar van overlijden zijn slecht te lezen. Vastgesteld vlg. de burgerlijke overlijdensdatum.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #13 Naarden 13-02-1824
uur van geboorte 's avonds 5 uur


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #7 Maarssen 30-01-1882
2020/06/11
bnnch