Het Stenen Archief - Only completed research

[16919]

(149)l5-14
4
Son, van
Abraham
Avraham z.v. Uri
Ida Lob
Philip van Son & Sara van Gelder
30-10-1888
25 Cheshwan 5649
Deventer
18-04-1937
8 Iyar 5697
Hilversum
Bussum
ABRAHAM VAN SON.
GEB. 25 CHESWAN 5649 / 30 OCTOBER 1888
OVERL. 8 IJAR 5697 / 18 APRIL 1937
H. R. I. V.
פ"נ
איש ישר ונכבד
ר' אברהם בן ר' אורי
פאן זאן
ושם אמו שרה
נפטר
ח' אייר תרצ"ז לפ"ק
ת מ כ
Hier rust
een rechtschapen en ge'eerde man,
de heer Avraham, zoon van de heer Uri
van Son
en de naam van zijn moeder was Sara.
Hij overleed
op 8 Iyar 5697 
Moge hij in ere rusten(1)
(1) Naar Jesaja 11:10.
Geboren: dinsdag 25 Cheshvan 5649 = 30 oktober 1888.
Overleden: maandag 8 Iyar 5697 = zondagavond 18 april 1937.

van Son gespeld als van Zon.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Bevolkingsregister Gorssel 1910-1921
Reg.Deel 24-pagina 242


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #208 Hilversum 19-04-1937 
Uur van overlijden namiddag tien uur.
(Vlg. dit uur van overlijden-na zonsondergang-is de datum vlg. de Joodse kalender die van de volgende dag:- 8 Iyar).
huwelijk te Amsterdam: 31-10-1916 

Was van beroep journalist.Woonde te Naarden.

Van zijn echtgenote werden geen overlijdensgegevens gevonden, maar naar alle waarschijnlijkheid overleefde zij de oorlog.
2020/06/11
bnnch