Het Stenen Archief - Only completed research

[16924]

(149)l6-01
5
Borstrok
Lion
Yehuda z.v. Ya'akov ha-Levi
Henriette Jacobs
Jacob Borstrok & Kaatje Blok
17-06-1886
14 Sivan 5646
's-Gravennhage
05-11-1940
4 Cheshvan 5701
Naarden
Bussum
06-11-1940//5 Cheshvan 5701
HIER RUST
LION BORSTROK
ECHTG: VAN HENRIETTE JACOBS
LEERAAR V.D. NED. ISR. GEMEENTE
TE BUSSUM EN ALDAAR IN DEN
OUDERDOM VAN 54 JAAR
OVERL. OP 4 MARCHESJWAN 5701 / 5 NOVEMBER 1940
De schenkkan geeft aan dat hij een Levi was.
אנשי אמונה אבדו באים בכח מעשיהם
פ"נ
ר' יהודה בן ר' יעקב הלוי ברסטרק ושם אמו קלערא
שהיה שליח צבור של הקהלה בוססום מיום הוסדה
עד יום מותו הלך לחיי עד ביום ד' לחדש מרחשון
שנת ת'ש'א' לפ"ק ונקבר ביום ה' בו בלוית רב עם הדרתו
ת נ צ ב ה

“Mensen van geloof gingen verloren. Hun daden geven de kracht.” (1)
Hier rust
de heer Jehuda, zoon van de heer Ja’akov Ha-Levi Borstrok en de naam van zijn moeder was Claire,
die voorzanger was van de gemeente Bussum vanaf de dag van de oprichting tot de dag van zijn dood. Hij ging naar het Eeuwige Leven op de 4de van de maand Marcheshvan
van het jaar 5701  en werd begraven op de 5de in die maand onder begeleiding van de menigte van het volk dat zijn heerlijkheid was(2).
T.N.Ts.B.H.

 

(1) De bovenspreuk is de eerste regel uit een pioet(religieus gedicht) -
Meer hierover (in het Hebreeuws):-Wikipedia:-אנשי אמונה אבדו
Andere vertalingen zijn mogelijk.
(2) Misschien geïnspireerd door Spreuken 14:28.
Overleden: dinsdag 4 Cheshvan 5701 = 5 november 1940.
Begraven: woensdag 5 Cheshvan 5701 = 6 november 1940.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Bevolkingsregister met Betje Rozendaal
Bevolkingsregister Eibergen register 11. Dorp
Registratienummer 1723
Registratiedatum 1900[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #286 Bussum 09-11-1940
Uur van overlijden voormiddag 3 uur
(Uittreksel uit het overlijdensregister van Naarden)
Lion Borstrok is op 08-09-1914 te Hengelo Gld. gehuwd met Henriette Jacobs, dochter van Abraham Jacobs en Roosje de Groot 

Van beroep-godsdienstleraar.Hij komt op vele aktes van Bussum voor als aangever.
2020/06/11
bnnch