Het Stenen Archief - Only completed research

[16925]

(149)l6-02
4
Essen, van
Israel
Marie Joles
Immanuel van Essen & Jansje Cohen
07-11-1879
21 Cheshvan 5640
Dalfsen
23-12-1940
23 Kislev 5701
Bussum
Bussum
HIER RUST
ISRAEL VAN ESSEN
ECHTG: VAN MARIE JOLES
OVERL: TE BUSSUM IN DEN
OUDERDOM VAN 61 JAAR OP
23 KISLEW 5701 / 23 DECEMBER 1940
Hij overleed in de namiddag van 23-12-1940 om 7 uur.In dit jaargetijde moet dit reeds na zonsondergang zijn geweest en dus de nieuwe dag vlg. de Joodse kalender.De Joodse datum moet daarom zijn 24 Kislev en niet 23 Kislev.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte # 117 Dalfsen 10-11-1879
Uur van geboorte namiddag half twee

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #325 Bussum 24-12-1940
Uur van overlijden namiddag 7 uur.
Zoon van (164)32-01 & (164)32-02 en broer van (164)23-02.

Israel van Essen is op 1 november 1904 te Amsterdam gehuwd met Marie Joles, dochter van Samuel Joles en Sara Jacobs 

Zijn echtgenote (geboren te Meppel op 13-01-1879) kwam om in Sobibor op 26-03-1943.
2020/06/11
bnnch