Het Stenen Archief - Only completed research

[16928]

(149)l6-05
4
Lootsteen
Alexander
Alexander z.v. Hirsch
1)-Sientje Schaap-2)-Martha van Zanten
Hartog Mozes Lootsteen & Ester Sander Walg
01-04-1867
25 Adar II 5627
Amsterdam
26-09-1946
2 Tishri 5707(zie opm.)
Bussum
Bussum
HIER RUST
ONZE LIEVE MAN EN VADER
ALEXANDER LOOTSTEEN
OVERL. 1 TISRIE 5707 / 26 SEPT. 1946
OUD 79 JAAR.
R. I. V.
De Joodse overlijdensdatum op de steen is vlg. het uur van overlijden onjuist en moet zijn 2 Tishri.
Hij overleed om 23.30 's avonds-na zonsonderdag-de volgende dag op grond van de Joodse kalender
פ"נ
כ' אלכסנדר בן כ' הירש
הנ"מ אסתר
Hier rust
de ge'eerde Alexander, zoon van de ge'eerde Hirsch,
die werd geboren uit Ester.
Overleden: donderdag 1 Tishrie 5707 = 26 september 1946 na zonsondergang

[Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-

Militieregisters met Alexander Lootsten

Lotingsregisters Amsterdam boek 1887, 1506-2967,pag.118


[Bron:-wiewaswie.nl]

Overlijden:-

Akte #283 Bussum 27-09-1946

Uur van overlijden 23 uur 30 min.

Hij was de echtgenoot van (149)l6-04 en de vader van (149)l8-04 

huwelijk te Amsterdam 05-02-1896

Weduwnaar van Sientje Schaap

Aanvullende details betrekking hebbende op eerste en tweede echt:-

1)-Sientje Schaap  overleed te Amsterdam op 18 Jan 1895, 28 jr.oud, dochter van Jacob Schaap & Kaatje Dingsdag, en zij was geboren te Amsterdam op 28 Mrt 1866.
 Over haar gebraven (en of zij Joods begraven is) werd niets duidelijks gevonden.
2)-Een dochter uit die 1ste echt, Kaatje Lootsteen, geb. 4 Mrt 1891 te Amsterdam, huwt op 8 Jul 1914 te Bussum, 23 jr.oud met Joseph Elzas, uit Amsterdam, 24 jr.oud.
Zij kwam om in Sobibor op 21 Mei 1943. Ook Joseph Elzas (1890-1943) en twee van hun vier kinderen.
3)-Haar zuster Esther Lootsteen (25 Apr 1892 - 25 Jan 1943 Auschwitz) was een vepleegde in het Apeldoornse Bos.
4)-En er waren ook vier dochters uit de 2de echt:
- Rebecca Leuiken -Lootsteen, 23 Sep 1897 - 11 Nov 1875 Bussum-zie
   (149)l8-04
- Anna Lootsteen, geb 23 Sep 1899, die op 1 Dec 1920, 20 jr.oud te Bussum huwde met Lodewijk Nicolaas v.Vuure.
  Hier hielp dat gemengde huwelijk niet: zij kwam om in Auschwitz op 31 Jan 1944, 44 jr.oud.
- Lucretia Lootsteen, geb. 6 Feb 1903; huwde te Bussum op 12 Oct 1926, 23 jr.oud met Bernard Gans, uit Amsterdam, 23 jr.oud.
  Zij kwam om op 11 Jun 1943 te Sobibor. Bernard Gans (3 Oct 1903 - 31 Mrt 1944 Auschwitz) en hun drie kinderen kwamen om.
- Marianne Bobbe-Lootsteen, geb. te Bussum op 23 Jan 1907, kwam om te Chiesh op 8 Mei 1945.
2020/06/02
bnnch