Het Stenen Archief - Only completed research

[16937]

(149)l7-01
3
Wijnhuijsen
Ralf
Richard Wijnhuijsen & Edth Herz
12-09-1932
11 Eloel 5692
Berlijn
02-09-1946
6 Eloel 5706
Muiden
Bussum
HIER RUST
ONS EENIG KIND
RALF WIJNHUIJSEN
12-9-1932 - 2-9-1946
פ"נ
ת נ צ ב ה
Hier rust
T.N.Ts.B.H.
Geboren: maandag 11 Eloel 5692 = 12 september 1932.
Overleden: maandag 6 Eloel 5706 = 2 september 1946.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #16 Muiden 04-09-1946
Uur van overlijden tien uur.
(Aangever was een wachtmeester)

Een tweede overlijdensakte (#118 van 10-09-1946) werd uitgegeven te Naarden op grond van een uittreksel uit het overlijdensregister van Muiden.

Geboorte:-datum vlg. de steen, geboorteplaats vlg. de overlijdensakte.
Zijn ouders woonden te Naarden bij zijn overlijden.

Op 06-10-1945 vierde hij nog zijn Bar Mitsvah in de synagogue te Naarden
(NIW-28-09-1945-pag.7)
De vermoedelijke ongewone omstandigheden van zijn dood werden niet opgehelderd.
2020/06/11
bnnch