Het Stenen Archief - Only completed research

[1701]

(58)13
3
Gottschalk
Jacob Benjamin
Ya'akov z.v. Pinchas
Benjamin Jacob (Pinchas) Got(t)schalk & Vrouwtje D
Vechta (Oldenburg) (Dtsl.)
17-2-1863
28 Shevat 5623
Denekamp
Denekamp (Knik 49)
18-2-1863/29 Shevat 5623
פנ איש אמונים צדיק וישר ירא אלהים וסר מרע עושה צדקות בכל עת מת בדמי ימיו הה יעקב בן כ"ה פנחס נפטר ביום כ"ח שבט ונקבר למחרתו שנת תרכ"ג לפ"ק ת נ צ ב ה
איש אמונים – משלי כ-ו וישר ירא אלקים וסר מרע – איוב א-א עושה צדקות – תהלים קג-ו עושה צדקה בכל עת –ע"פ תהלים קו-ג בדמי ימיו – ע"פ ישעיה לח-י
Hier ligt een betrouwbaar, rechtschapen en oprecht, Godvrezend en het kwade mijdende man, die ten aller tijd gerechtvaardigheid bedreef, gestorven in de bloei zijner dagen, deze is de heer Jacob, zoon van de ge'eerde heer Pinchas. Gestorven op de dag 28 Shevat en begraven de volgende dag van het jaar 5623 T.N.Ts.B.H.
De bronnen van de lofspreuken zijn:- een betrouwbaar man-Spreuken 20/6 een oprecht, Godvrezend en het kwade mijdende man-Job 1/1 die gerechtvaardigheid bedreef-Psalm 103/6 die ten aller tijd gerechtvaardigheid bedreef-Psalm 106/3
Dit is Jacob Gottschalk, zoon van Benjamin Jacob (Pinchas) Got(t)schalk & Vrouwtje Davids Wijmperla [steen (58)14]. Volgens het boek "Joods leven in Denekamp" is hij geboren in Vechta (Oldenburg) Duitsland Genlias overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Gemeente: Denekamp Aktenummer: 9 Aangiftedatum: 00-00-1863 Overledene Jacob Benjamin Gottschalk
2019/06/01
bnnch