Het Stenen Archief - Only completed research

[1883]

(8)01
4
Isaacs
Leentje
Rachel Hendele d.v.Itzik
van Esso
Levi Israels van Esso
Isaac Isaacs & Fronika NN
1770
29-01-1850
16 Shevat 5610
Blokzijl
Blokzijl
פ"ט
רבת שנים באה בגבורת
חמדת נפשה בעשותה ישרות
לעני ואביון ידיה מפזרות
 הוליכה זרעה בנריב * סלולה
עיניה שחות ורוחה שפלה
נפשה טהורה ושמה לתהלה
 דומיה פה כעפר לגופתה
לקום ברצות יוצרה להחיותה
אשר נצח תמצא נשמתה
רחל הענדלא בת כה
איצק זל אשת הגביר
כ"ה ליב פאן עססא
הלוי ז"ל
מתה ט"ז שבט ונקברה י"ז בו
אין אפשרות לקרוא את השנה

*-נראה שצריך להיות נתיב ושיש כאן טעות אולי בצביעה מחדש
Hier is geborgen
 In veelheid van jaren haalde zij het heldenschap(1) 
De lieflijkheid harer ziel in haar rechtschapen handelen
Aan de arme en noodlastige verdeelden haar handen
Zij leidde haar kroost op het geplaveide pad
Haar ogen neergeslagen en haar geest onderdanig
 Haar ziel rein en haar naam ten love
Stilte hier in de aarde voor haar lijk
Om op te staan naar de wil harer Schepper voor haar herleving Waar haar ziel de oneindigheid zal vinden [Vertaling:-Moshe Mossel-Jeruzalem] Rachel Hendele dochter van wijlen Izak, vrouw van g'vier (heldhaftige) de ge'eerde Leib van Esso ha-Levie zijn herinnering tot zegen
De eerste letters van de regels op de steen vormen haar naam Rachel Hendele
(1)-Betekenend het halen van 80 jaar.


[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte Blokzijl 10-03-1830
Overleden 4 uur namiddag
Echtgenote van (8)11, moeder van (164)27-08 en (126)176 en grootmoeder van (164)39-06 en (164)20-05.

De titel gvier voor haar (niet geidentificeerde) echtgenoot duidt op diens belangrijke positie in de kehilla.
2019/07/01
bnnch