Het Stenen Archief - Only completed research

[1932]

(4)07
3
Straaten, v.(Straten,v.)
Salomon
Yitschak z.v. Moshe
Mozes van Straaten & Helena Andriessen
18-07-1873
23 Tammoez 5633
Beesd
27-11-1965
3 Kislev 5726
Beesd
Hier Rust
SALOMON
van STRATEN
Geb.23 Tammoez 5633
18 Juli 1873
Overl.3 Kislew 5726
27 Nov.1965 
Jitzchak z.v.Moshe en Lea
פנ
יצחק בן ר' משה
 הנמ לאה
תמ"כ
הנמ = הנולד מן
Hier rust
Yitschak zoon van de heer Moshe, die geboren werd uit Lea
Hij ruste in ere         

Geboorteakte:- #47 Beesd 19-7-1873 [Family Search]


Opvallend is dat zijn Hebreeuwse naam Yitschak (Izak) was.

Hij was de zoon van (4)11 & (4)11a
Hij was een broer van Hartog van Straten (4)01, Rozina van Straten (4)02 en (107)023.
Het kon niet worden onderzocht of hij gehuwd is geweest en zo ja,
wat de naam van zijn echtgenote was.

2019/06/25
bnnch