Het Stenen Archief - Only completed research

[2084]

(19)38
3
Gelder,van
Rachel
Rachel d.v. David
Schleisner
Meijer Marcus Schleisner
David Benjamin van Gelder & Dientjen (Berendina) Menco (Menko)
1802
Borne
16-02-1864
10 Adar 5624
Delden
Delden
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט
הצנועה והחסודה
 רחל בת דוד
 אשת מאיר שלייסנר
 כפה פרשה לעני
 וידיה שלחה לאביון
 נפטרת בש'טוב
 יוד אדר תרכ"ד
 לפ"ק
 ת נ צ ב ה
חודש הפטירה הוא אדר א למרות שזה לא כתוב במפורש בטקסט
Hier is geborgen 
De bescheiden en vrome 
Rachel dochter van David 
Vrouw van Me'ir Schleisner 
Haar hand strekte zij uit naar de arme 
En haar handpalmen gingen naar de behoeftige 
Zij overleed in goede naam op de 10e Adar 5624 
T.N.Ts.B.H.
De Hebreeuwse maand is Adar I , hoewel dit niet specifiek in de tekst staat.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #9  Delden Stad 16-02-1864
Overleden om 8 uur namiddag

In de akte staat ongehuwde dochter. Er is echter een relatie met Meijer Marcus Schleisner geboren 14-04-1790 te Rogelerwaard. zoon van Wolter Schleisner en Eva Wertheim. Uit deze relatie zijn 9 kinderen geboren
Zij was de moeder van (19)01 en Borne (150)046 en de (niet burgerlijk gehuwde) partner van Borne (150)023.
Het is niet duidelijk geworden waarom hij als Deldenaar niet bij zijn echtgenote in Delden is begraven maar in Borne.

Zie ook aldaar betr. de onmogelijkheid de documenten te produceren voor een burgerlijk huwelijk.

Een huwelijksakte van Rachel van Gelder en Meijer Schleisner kon niet worden getraceerd.
In de overlijdensakte van Meijer Schleisner staat echter dat hij weduwnaar was van Rachel van Gelder.
Zodat het niet duidelijk is, of zij inderdaad niet officieel getrouwd waren, of dat de aanduiding "ongetrouwde dochter" in haar overlijdensakte op een fout berust.

Aanvullende informatie:-
De gegevens van haar ouders en het geboortejaar komen overeen met de webpagina:-
http://www.nljewgen.org/Overijssel/HTML/people/p00005hv.htm#I8032
van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (naam van der verantwoordelijke samensteller is niet aangegeven).
Hieruit blijkt ook dat haar moeder in 1808 overleed, waarna haar vader in 1809 hertrouwde met Anna Meijlert.
Rachel was het 6e en jongste kind van dit huwelijk.

Deze gegevens wijken af van de details van het gezin van David van Gelder in Joodse huisgezinnen in Borne-augustus 1813 [Uitgave van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie].
Uit deze publicatie zou geconcludeeerd kunnen worden, dat de 6 kinderen, incl. Rachel, de kinderen zijn uit het tweede huwelijk, wat dus niet het geval is.
Anna Meijlert heet hier Hanny Levy M(W)ijler, geb. circa 1768 te Vriezenveen.
Rachel heeft hier de leeftijd van 9 jaar-dwz dat zij geboren zou zijn in 1804.
Het kon niet nagegaan worden, welke van deze geboortejaren (1802 of 1804) de juiste is.
2017/04/29
bnnch