Het Stenen Archief - Only completed research

[2159]

(67)18
5
Cracau
Salomon Joseph
Shalom z.v. Joseef
Froneque Ganz
Josef Abraham Cracau & Judik Beer Levi
10-11-1832
17 Cheshvan 5593
Goor
03-05-1907
19 Iyar 5667
Goor
Goor
05-05-1907//21 Iyar 5667
Hier Rust
SALOMON CRACAU
Gest.19 Ijar//21 Ijar 5667

פ"נ
איש צדיק בכל דרכיו  וחסיד
בכל מעשיו (1) ה"ה שלום בן יוסף
קרקוא הלך לעולמו י"ט אייר
ונקבר כ"א אייר שנת תרס"ז לפ"ק
ת' נ' צ' ב' ה

(1) לפי תהלים קמה יז

תאריך הפטירה הלועזי הוא 1907-5-3

Hier rust
een man rechtvaardig in al zijn wegen en liefderijk
in al zijn daden (1) dat is de heer Shalom zoon van Joseph
Cracau, hij ging naar zijn Eeuwige Wereld 19 Iyar
en werd bergaven op 21 Iyar van het jaar 5667
T.N.Ts.B.H.

(1) vgl. Psalm 145:17 daar over God, hier op de man toegepast 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #40 Goor 12-11-1832
Geboren om 10 uur 's morgens
(FS-image 565 uit 770)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #17 Goor 03-05-1907
Overleden om 9 uur voormiddag
(FS-image 162 uit 266)
Hij was de echtgenoot van (67)17 en de zoon van (67)03 & (67)02

[Bron:-Family Search]
Huwelijk:-
Akte #9 Goor 12-08-1859
2014/02/16
bnnch