Het Stenen Archief - Only completed research

[2196]

(10)003
5
Godschalk
Moses
Moshe z.v. Shmueel
Martha Cohen
Samuel Jacobs Godschalk & Lea Joseph Levie
8-6-1840
7 Sivan 5600
Roden
10-3-1894
2 Adar II 5654
Borculo
Borculo
12-3-1894//4 Adar II 5654
Er is geen Nederlandse tekst
Mosje z.v Sjmoe?l
ואל משה אמר עלה פ"ט מהיר במלאכתו הלך במישרים שם טוב קנה בעדת ישרים הניח אשתו בבכי תמרורים ה"ה כ' משה בן כ' שמואל ושם אמו לאה מת ביום ש"ק ב' אדר שני ונקבר ביום ב' ד' בו תרנ"ד לפ"ק תמ"ך
ואל משה.... נלקח מספר שמות פרק כד פסוק א הלך במישרים: על פי משלי כג - לא שק = שבת קודש תמך = תהיה מנוחתו כבוד
Tot Mozes zei Hij: "Klim op." (1) Hier rust Een snel iemand in zijn werk Hij ging op het rechte pad Een goede naam verwierf hij In de gemeenschap der rechtschapenen Hij liet zijn vrouw achter met bitter geween (2) Dit is de ge'eerde Moshe zoon van de ge'eerde Shmueel En de naam van zijn moeder was Lea Hij overleed op de dag van de Heilige Shabbat 2 Adar II en werd begraven op maandag 4 van die maand 5654 Moge hij in ere rusten (3)(4).
(1) Exodus 24:1. (2) Jeremia 31:14(15). (3) Naar Jesaja 11:10. (4) De beginletters van de regels 3, 5 en 7 vormen de naam Moshe. Overleden: Shabbat 2 Adar II 5654 = 10 maart 1894. Begraven: maandag 4 Adar II 5654 = 12 maart 1894.
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 6080
Gemeente: Borculo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 12-03-1894
Overledene Mozes Samuel Godschalk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-03-1894
Overlijdensplaats: Borculo-Stad (Borculo)
Vader Samuel Godschalk
Moeder Lea Levie
Partner Martha Cohen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Roden; oud 53 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

2011/02/26