Het Stenen Archief - Only completed research

[2201]

(103)13
2
Kogan
Raphael
Rafael z.v. Chaim ha-Cohen
09-10-1905
10 Tishri 5666
Kichineff (Moldavie)
01-04-1925
7 Nissan 5685
Luik (Belgie)
Eijsden

A notre Fils & Frere 

bien-aime 

Rafael Kogan 

ne a Kichineff le 9 Octobre 1905

decede a Liege le 1 Avril 1925. 

Repose en Paix

עלם חמודות מבני ציון היקרים
גלה לבקש חכמה וימצא לו קברים
רפאל בן חיים הכהן
רך בשנים מלא לשד עלומים
פרח רענן שתול על נחל קדומים
אב ואם גדלוהו איך מצאו נחומים
לקץ ימים עד יקום כהן לאורים ותומים
נפטר ז' ניסן  התרפ"ה ת נ צ ב ה

Acrostichon: Rafael (regel 4 t/m 7)

Een zeer beminde jongeman, uit de dierbare kinderen van Tsion. 

Hij ging in ballingschap om wijsheid te zoeken en vond voor zich graven. 

Rafael, zoon van Chaim ha-Cohen. 

Jong in jaren, vol van de kracht van de jeugdjaren, 

een frisse bloem, geplant als aan een oude stroom. 

Vader en moeder brachten hem groot. Hoe zullen zij vertroostingen vinden? 

Aan het einde der dagen zal hij opstaan als priester van/met de Oerim en Toemim. Hij overleed 7 Nissan 5685. 

T N Ts B H

Uit de tekst blijkt dat hij het ouderlijk huis verliet en naar Belgie kwam om te studeren en aldaar jong overleed.
Tevens dat hij 1 of meer siblings had.

Over Oerim en Toemim-zie:-
Wikipedia:-

In the Hebrew Bible, the Urim and Thummim  are associated with the hoshen (High Priest's breastplate), divination in general, and cleromancy in particular.
 Most scholars suspect that the phrase refers to specific objects involved in the divination.
[Bron:-http://en.wikipedia.org/wiki/Urim_and_Thummim]
In de bron is een verdere uitgebreide beschrijving en uitleg te vinden, als ook verdere bronverwijzingen hierover

De personalia zijn uitsluitend vlg. de steen zonder verdere documentaire onderbouw

2014/11/23
bnnch