Het Stenen Archief - Only completed research

[2213]

(99)17
5
Pagrach
Aaltje
Ella d.v. Benjamin
Muller
Leefman Samuel Muller
Wolf Pagrach & Rachel Andries Muller
06-12-1810
9 Kislev 5571
Markelo
18-07-1855
3 Av 5615
Diepenheim
Diepenheim
19-07-1855//4 Av 5615

Geen Nederlandse tekst

כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון (1)
פ"ט
אשת חיל עטרת הבית (2) יראת
אלהים וחוננת דלים

מרת עללא בת בנימן אשת אורי מאללער
מנהיג בק"ק דיעפענהיים גמלה טוב לעוברים
ושבים ביתה פתוחה לרוחה ונתנה מלחמה לדל
עטרת בעלה תפארת בניה ופועלת טוב כל ימיה
ויברכו אחריה אשה ובניה וכל מכירי טובה
וצדקותיה ותשב אל אדמתה (3) במבחר שנותיה ביום ד'
ג' אב ונקברה בכבוד גדול ביום המחרת תרט"ו לפ"ק

תנ'צ'ב'ה'

(1) משלי לא כ
(2 לפי משלי  יב ד
(3 לפי דניאל  יא ט

Haar handpalm strekte zij uit naar de arme en haar handen spreidde zij voor de behoeftige (1)

Hier is geborgen
Een flinke vrouw de kroon van haar huis (2) Godvrezend
en die de armen begunstigt
mevrouw Ella dochter van Benjamin vrouw van Uri Muller,
leider van de heilige gemeente Diepenheim, zij bewees goedertierendheid voor de rondtrekkenden,
haar huis stond wijd open en van haar brood gaf zij aan de arme
de kroon van haar man en pracht van haar zonen en zij deed goed al haar dagen
en zo zijn na haar gezegend haar man en zonen en allen die zich
haar goedheid en rechtvaardigheden herinneren, 

zij keerde terug naar haar aarde (3) in haar beste jaren op woensdag
3 Av en werd de dag erna met grote eer begraven [in het jaar]  5615 


T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 31:20
(2) naar Spreuken 12:4
(3) naar Daniel 11:9

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel 
Algemeen  Toegangnr: 123
Inventarisnr: 3381
Gemeente: Diepenheim
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 19-07-1855 
Overledene Aaltje Pagrach
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-07-1855
Leeftijd: 44
Overlijdensplaats: Diepenheim 
Vader Wolf Pagrach 
Moeder Rachel Andries Muller 
Partner Leefman Samuel Muller
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie geboren te Markelo 

Zij was de echtgenote van (99)16 & de moeder van (99)01,(99)10a & (99)11
Zij was de dochter van (99)18

Uit het genealogisch onderzoek van steen (99)18 blijkt, dat zij en haar echtgenoot (99)16 neef en nicht waren waar het de afstamming van de vaders kant betreft, maar van de moeders kant van diens resp. eerste huwelijk en tweede huwelijk.Deze twee moeders (Billeke en Sara) waren echter zelf ook weer zusters.  
2014/10/19
bnnch