Het Stenen Archief - Only completed research

[2218]

(2)19
5
Horst, v.d.
Jetta
Yettele d.v. Avi Ezra
Meijer
Levie(Lion) Meijer
Salomon Mozes v.d.Horst & Suzanna Wolf
29-12-1838
12 Tevet 5599
Rhenen
09-04-1869
28 Nissan 5629
Barneveld
Barneveld
Er is geen Nederlandse tekst
אשה יראת יי היא תתהלל
פנ
אשה טובה יקרה
מפנינים נפטרת רך
ומעט בשנים רק בן
אחד ילדה לבעלה
ושבה אל מקום אהלה
בתחלה ה"ה יטלה בת
אבי עזרה זל נפטרת
 כח ניסן תרכט לפק
תנצבה
במצבה איו סימני ראשי תיבות כמקובל במצבות אחרות תאריך הפטירה הלועזי הוא 9-4-1869
Een vrouw die de HEERE vreest, zij zal geprezen zijn (Spr. 31: 30) Hier rust
Een goede vrouw, kostbaarder
dan paarlen (Spr. 3: 15),
Zij overleed nog teer en weinig in jaren, slechts 1 zoon
heeft zij aan haar echtgenoot gebaard
en zij is teruggekeerd naar de plaats waar hare tent in de beginne stond,
Deze is Yetle, (of Hietle) dochter van Abi Ezra (zijn nagedachtenis zij tot zegen),
Zij overleed op 28 Nissan
5629
T.N.Ts.B.H.
Op de steen staan geen afkortingstekens (=aanhalingstekens) zoals gebruikelijk. Overlijdensdatum vlg. de gewone jaartelling:- 9-4-1869
Zij was de echtgenote van (2)16.Zij was de 1ste vrouw van Levie/Lion Meyer.

Het huwelijk vond plaats in Lienden op 22-05-1867:
Levie Meyer, 38 jr.oud, uit Kampen, zoon van Meyer Levie Meyer & Betje Salomon Marcus, en Jetta v.d.Horst, 28 jr.oud, uit Rhenen, dochter van Salomon Moses v.d.Horst & Susanna Wolf.

Verdere informatie:-

1)-De enige zoon, Meyer Levie Meyer, zoon van Levie Meyer & Jetta v.d.Horst, huwt op 09-04-1902 in Capelle met Henriette Cohen, uit Waalwijk, dochter van Hijman Cohen & Clara Frank.

2)-Jetta's broer Michael v.d.Horst, huwde op 08-07-1857 in Barneveld, 25 jr.oud, uit Rhenen met Sara de Leeuw, 33 jr.oud, uit Steenwijk, dochter van Jacob Marcus de Leeuw & Jetje Jolis.
De bruid was een dochter van (2)10 & (2)09, en een zuster van (2)18 en (2)21
2011/03/20